Výkazy 2022 v5.0.0.0 (14.04.2022)

Priebežná aktualizácia programu prístupná v časti Moduly.

• Nový obsah výkazov pre rok 2022 (Fin 2-04, Fin 3-04, Fin 4-04, Fin 5-04, Fin 6-04).

Mzdy2022 v1.0.0.3 (27.04.2022)

Priebežná aktualizácia programu prístupná v časti Moduly.

• Internetové tlačivo pre Ročné hlásenie dane zo závislej činnosti (pre používateľov, ktorí neodovzdávajú výkaz elektronicky).

• Úprava exportu výkazu pre ZdrPo v prípade PFP a použitia odpočítateľnej položky.

Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVVKC)

Vážení používateľ KEO,

informujeme Vás o uvedení úvodnej verzie modulu Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVVKC) v rámci konsolidovaného balíka v RIS-SAMe. V prípade Vášho záujmu si obratom pomocou emailu poslaného na adresu keo@keo.sk vyžiadajte skúšobné licenčné číslo. Vystavená licencia bude mať platnosť do 31.12.2021.

Doporučený postup práce:

  1. Emailom vyžiadajte skúšobné licenčné číslo na modul FVVKC.
  2. Nainštalujte novú verziu modulu KEO-Základný modul v1.1.0.6 - odkaz na inštaláciu.
  3. Nainštalujte nový modul FVVKC v1.0.0.0 -odkaz na inštaláciu.
  4. Po vykonaní inštalácií a prijatí licencie od nás v module Licencie doplňte skúšobné licenčné číslo pri novom module.

Ďalšie potrebné dokumenty: Používateľská príručka, štruktúra súborov import FVVKC do RISSAM.

Aktualizácia KEO 2022/02
Mzdy2022 v1.0.0.0
Popis zmien
[27.01.2022]
Aktualizácia KEO 2022/01

Dane a poplatky v6.97

Popis zmien
[10.01.2021]

 

Aktualizácia KEO 2021/08
Účtovníctvo
(ROPO) v1.8.0.8
Popis zmien
[07.12.2021]
Aktualizácia KEO 2021/06
Mzdy v1.0.0.4
Popis zmien
[22.10.2021]
Aktualizácia KEO 2021/04
Evidencia hrobov v1.2.0.4
Popis zmien
[01.06.2021]
Aktualizácia KEO 2021/03
Mzdy v1.0.0.3
Popis zmien
[20.05.2021]
Aktualizácia KEO 2021/02
Mzdy v1.0.0.0
Popis zmien
[29.01.2021]