Jedáleň-Stravníci v1.0.0.1 (20.05.2024)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Jedáleň-Sklad v1.2.0.2 (20.05.2024)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Majetok v1.2.0.3 (09.05.2024)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Obyvatelia v1.4.0.5 (16.04.2024)

Voľby do Európskeho parlamentu 2024.

Účtovné výkazy v6.0.0.0 (08.04.2024)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Úprava finančných výkazov platných od 01.01.2024.

Účtovníctvo v2.1.0.0 (26.03.2024)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Mzdy2024 v1.0.0.2 (12.04.2024)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

KEO-WIN - Základný modul v1.1.0.7 (04.12.2023)

Verzia potrebná na aktualizáciu licenčných čísiel od roku 2024.

KEO-DOS - Základný modul v7.50 (04.12.2023)

Verzia je určená používateľom modulu KEO-DOS-Dane a poplatky na aktualizáciu licenčných čísiel od roku 2024.

Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVVKC)

Vážení používateľ KEO,

informujeme Vás o uvedení úvodnej verzie modulu Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVVKC) v rámci konsolidovaného balíka v RIS-SAMe. V prípade Vášho záujmu si obratom pomocou emailu poslaného na adresu keo@keo.sk vyžiadajte skúšobné licenčné číslo. Vystavená licencia bude mať platnosť do 31.12.2021.

Doporučený postup práce:

  1. Emailom vyžiadajte skúšobné licenčné číslo na modul FVVKC.
  2. Nainštalujte novú verziu modulu KEO-Základný modul v1.1.0.6 - odkaz na inštaláciu.
  3. Nainštalujte nový modul FVVKC v1.0.0.0 -odkaz na inštaláciu.
  4. Po vykonaní inštalácií a prijatí licencie od nás v module Licencie doplňte skúšobné licenčné číslo pri novom module.

Ďalšie potrebné dokumenty: Používateľská príručka, štruktúra súborov import FVVKC do RISSAM.