Školenie KEO 2023

Pozvánka na školenie KEO.

Mzdy2023 v1.0.0.6 (21.09.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Jedáleň-Stravníci v1.0.0.0 (30.08.2023)

Úvodná verzia programu posielaná na CD.

Jedáleň-Sklad v1.2.0.1 (30.08.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Účtovníctvo v2.0.0.3 (23.08.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Obyvatelia v1.4.0.3 (03.08.2023)

Voľby do NR SR dňa 30.09.2023.

Účtovníctvo v2.0.0.2 (26.04.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Účtovníctvo v2.0.0.1 (08.03.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Účtovníctvo v2.0.0.0 (22.02.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Účtovné výkazy v5.0.0.3 (22.02.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Aktualizácia je nutná pre zachovanie kompatibility s modulom Účtovníctvo!

Majetok v1.2.0.2 (22.02.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Jedáleň-Sklad v1.2.0.0 (09.02.2023)

Nová verzia programu prístupná v časti Moduly.

Výkazy 2022 v5.0.0.2 (10.07.2022)

Priebežná aktualizácia programu prístupná v časti Moduly.

• Úprava riadiacich súborov (Fin 3-04, Fin 4-04).

• Upresnenie k úprave riadiaceho súboru pre Fin 6-04.

Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVVKC)

Vážení používateľ KEO,

informujeme Vás o uvedení úvodnej verzie modulu Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVVKC) v rámci konsolidovaného balíka v RIS-SAMe. V prípade Vášho záujmu si obratom pomocou emailu poslaného na adresu keo@keo.sk vyžiadajte skúšobné licenčné číslo. Vystavená licencia bude mať platnosť do 31.12.2021.

Doporučený postup práce:

  1. Emailom vyžiadajte skúšobné licenčné číslo na modul FVVKC.
  2. Nainštalujte novú verziu modulu KEO-Základný modul v1.1.0.6 - odkaz na inštaláciu.
  3. Nainštalujte nový modul FVVKC v1.0.0.0 -odkaz na inštaláciu.
  4. Po vykonaní inštalácií a prijatí licencie od nás v module Licencie doplňte skúšobné licenčné číslo pri novom module.

Ďalšie potrebné dokumenty: Používateľská príručka, štruktúra súborov import FVVKC do RISSAM.