Aktualizácia 
KEO 2020/02
Mzdy v9.0.0.0
Majetok v1.2.0.1
Popis zmien
[22.01.2020]
Aktualizácia
KEO 2020/01

Majetok v1.2.0.0
Dane a poplatky v6.94
Popis zmien
[09.01.2020]
Aktualizácia 
KEO/EBS 2019/13
Zásoby-Stravníci v2.61
Jedáleň-Sklad v1.1.0.4
Popis zmien
[13.12.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/12
Obyvatelia v1.3.1.0
Popis zmien
[09.12.2019]
Aktualizácia 
KEO-WIN 2019/11
Mzdy v8.0.0.8
Účtovníctvo
(ROPO) v1.8.0.3
Popis zmien
[26.11.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/10
Výkazy ROPO v3.0.0.4
Popis zmien
[03.10.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/09
Mzdy v8.0.0.7
Popis zmien
[27.08.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/08
Mzdy v8.0.0.4
Popis zmien
[30.04.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/07
Obyvatelia v1.3.0.8
Popis zmien
[09.04.2019]
Aktualizácia EBS-DOS 2019/06

Zásoby - Evidencia stravovaných v2.60
Popis zmien
[06.03.2019]
Aktualizácia 
KEO-WIN 2019/05
Mzdy v8.0.0.2
Účtovníctvo
(ROPO) v1.8.0.0
Popis zmien
[28.02.2019]
Aktualizácia
KEO-WIN 2019/04
Základný modul v1.1.0.4
Obyvatelia v1.3.0.7
Popis zmien
[08.02.2019]
Aktualizácia
EBS-DOS 2019/03
Zásoby - Evidencia
stravovaných v2.50
Popis zmien
[30.01.2019]
Aktualizácia
KEO-WIN 2019/02
Mzdy v8.0.0.0
Účtovníctvo
(ROPO) v1.7.0.3
Popis zmien
[29.01.2019]
Aktualizácia
KEO-DOS 2019/01

Základný modul v7.40
Dane a poplatky v6.92
Popis zmien
[09.01.2019]
Aktualizácia
KEO-WIN 2018/06
Jedáleň-Sklad v1.1.0.0
Popis zmien
[18.12.2018]