Oznámenie

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť KEO s.r.o. sa riadi nariadeniami štátnych orgánov Slovenskej republiky. Z dôvodu aktuálnej zdravotnej situácie spojenej s koronavírusom COVID-19 v Slovenskej republike došlo k preventívnym opatreniam. Zamestnanci KEO s.r.o. budú pracovať v obmedzenom režime.

INFOLINKA JE K DISPOZÍCII každý pracovný deň od 09:00 do 15:00. 

Aktualizácia KEO-WIN 2020/06
Výkazy ROPO v4.0.0.0
Popis zmien
[14.05.2020]
Aktualizácia 
KEO 2020/05
Jedáleň-Sklad v1.1.0.6
Popis zmien
[12.05.2020]
Aktualizácia 
KEO 2020/04
Mzdy v9.1.0.0
Popis zmien
[30.04.2020]
Aktualizácia 
KEO 2020/03
Mzdy v9.0.0.2
Obyvatelia v1.3.1.1
Popis zmien
[03.03.2020]
Aktualizácia 
KEO 2020/02
Mzdy v9.0.0.0
Majetok v1.2.0.1
Popis zmien
[22.01.2020]
Aktualizácia
KEO 2020/01

Majetok v1.2.0.0
Dane a poplatky v6.94
Popis zmien
[09.01.2020]
Aktualizácia 
KEO/EBS 2019/13
Zásoby-Stravníci v2.61
Jedáleň-Sklad v1.1.0.4
Popis zmien
[13.12.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/12
Obyvatelia v1.3.1.0
Popis zmien
[09.12.2019]
Aktualizácia 
KEO-WIN 2019/11
Mzdy v8.0.0.8
Účtovníctvo
(ROPO) v1.8.0.3
Popis zmien
[26.11.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/10
Výkazy ROPO v3.0.0.4
Popis zmien
[03.10.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/09
Mzdy v8.0.0.7
Popis zmien
[27.08.2019]
Aktualizácia KEO-WIN 2019/08
Mzdy v8.0.0.4
Popis zmien
[30.04.2019]