Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVVKC)

Vážení používateľ KEO,

informujeme Vás o uvedení úvodnej verzie modulu Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVVKC) v rámci konsolidovaného balíka v RIS-SAMe. V prípade Vášho záujmu si obratom pomocou emailu poslaného na adresu keo@keo.sk vyžiadajte skúšobné licenčné číslo. Vystavená licencia bude mať platnosť do 31.12.2021.

Doporučený postup práce:

  1. Emailom vyžiadajte skúšobné licenčné číslo na modul FVVKC.
  2. Nainštalujte novú verziu modulu KEO-Základný modul v1.1.0.6 - odkaz na inštaláciu.
  3. Nainštalujte nový modul FVVKC v1.0.0.0 -odkaz na inštaláciu.
  4. Po vykonaní inštalácií a prijatí licencie od nás v module Licencie doplňte skúšobné licenčné číslo pri novom module.

Ďalšie potrebné dokumenty: Používateľská príručka, štruktúra súborov import FVVKC do RISSAM.

Aktualizácia KEO 2022/01

Dane a poplatky v6.97

Popis zmien
[10.01.2021]

 

Aktualizácia KEO 2021/08
Účtovníctvo
(ROPO) v1.8.0.8
Popis zmien
[07.12.2021]
Aktualizácia KEO 2021/06
Mzdy v1.0.0.4
Popis zmien
[22.10.2021]
Aktualizácia KEO 2021/04
Evidencia hrobov v1.2.0.4
Popis zmien
[01.06.2021]
Aktualizácia KEO 2021/03
Mzdy v1.0.0.3
Popis zmien
[20.05.2021]
Aktualizácia KEO 2021/02
Mzdy v1.0.0.0
Popis zmien
[29.01.2021]
Aktualizácia KEO 2020/08
Mzdy v9.1.0.2
Účtovníctvo
(ROPO) v1.8.0.4
Popis zmien
[03.12.2020]
Aktualizácia KEO 2020/07
Evidencia hrobov v1.2.0.2
Popis zmien
[29.09.2020]
Aktualizácia KEO 2020/06
Výkazy ROPO v4.0.0.0
Popis zmien
[14.05.2020]