Jedáleň - Sklad

Aktuálna verzia programu

v1.2.0.2 (20.05.2024)

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

v1.2.0.2

Aktualizačný súbor jsk-a1202.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.2.0.0.

20.05.2024

1. Do programu pridaná nová zostava Žiadanka na výdaj zo skladu. Je prístupná pravým tlačidlom myši na normovacom hárku, alebo cez ponuku Tlač v záložke Normovacie hárky [15.04.2024].

2. Tlač jedálnych lístkov s výberom stravy [15.04.2024].

3. Možnosť zmeny poradia stravy na jedálnych lístkoch [15.04.2024].

v1.2.0.1

30.08.2023 (akt. 2023-10)

1. Program prispôsobený na úplne nový modul Keo–Jedáleň-Stravníci. Používateľom tohto nového modulu je potrebné v základných nastavenia modulu Sklad nastaviť v záložke Počty z iného programu možnosť KEO-Jedáleň-Stravníci. To umožňuje pri vytváraní normovacích hárkov zobraziť denné počty stravníkov z modulu Stravníci.

v1.2.0.0

Aktualizačný súbor jsk-a1200.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.1.0.0.

09.02.2023 (akt. 2023-03)

UPOZORNENIE

Pred skončením inštalácie prebehne reinštalácia údajov! Tento proces môže trvať pár minút. Je nutné počkať na jeho dokončenie !

Po nainštalovaní programu a jeho prvom spustení prebehne aktualizácia receptúr! Tento proces môže trvať pár minút. Je nutné počkať na jeho dokončenie !

ZMENY V PROGRAME

1. Program prispôsobený na nové receptúry s označením L. Sú to tie isté receptúry ako predchádzajúce s označením K, len pre dospelých stravníkov pri vybraných mäsových surovinách nastalo navýšenie množstva o 30%. Týka sa to len skupiny receptúr 06-13 a 26. Hmotnosti porcií sú tiež prepočítané. Dátum zmien receptúr odteraz: 09.02.2022.

2. Do formulára normovacích hárkov, do tabuľky potravín pridaný nový stĺpec +%D, ktorým je možné navýšiť množstvo potraviny pre dospelých stravníkov v percentách (0..100 %). Zrejme sa to bude využívať najmä pri zelenine. Nezadávajte to pri vyššie spomenutých vybraných mäsových potravinách, ktorého množstvá sú navýšené priamo na receptúrach (v tabuľke potravín sú tieto záznamy čiastočne označené modrou farbou) !

3. Do číselníka surovín doplnený nový stĺpec S, ktorý zaraďuje príslušnú surovinu do skupiny. Zatiaľ sú to skupiny M (vybrané mäsové potraviny) a Z (zelenina). Tieto skupiny sú zobrazené aj na formulári normovacích hárkov, ale tam majú len informačný charakter.

4. Odteraz hlavným programovým adresárom modulu Jedáleň-Sklad bude adresár JSKL2023. Reinštaláciou sa sem preniesli údaje od roku 2022. Údaje za ostatné roky 2018-2021 zostali v pôvodnom adresári programu JSKL2018.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!