Účtovné výkazy ROPO

Aktuálna verzia programu

v6.0.0.0 (08.04.2024)

vyk_v6000.zip

 

 Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Umožňuje vytvárať účtovné a finančné výkazy pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie vrátane poznámok k individuálnej účtovnej závierke. Program je prepojený s modulom pre vedenie účtovníctva, bez ktorého nie je funkčný!  

VÝKAZY2024 6.0.0.0
(08.04.2024)

Aktualizačný súbor vyk_v6000.zip na stiahnutie (4,03 MB).

Aktualizáciu je možné použiť pre verziu výkazov v5.0.0.4 !

Úpravy programu

 • Úprava finančných výkazov platných od 01.01.2024 pre rok 2024.
 • Naplnenie riadiacich súborov pre rok 2024. Podrobnejšia úprava a doplnenie riadiacich súborov podľa individuálnych potrieb ÚJ je uvedené v súbore Zmeny_31_03_2024.txt.

Upozornenie! Pre výkaz Fin 4-04 je oproti  zverejnenému opatreniu doplnená kontrola RIS SAM pre riadky 2, 6..10, 13, 14, 16, 20..24, 27, 28, 30, 34..38, 41..44, 46, 50..54, 57, 58 a stľpce S21, S22.  Údaje sa v uvedených stľpcoch a riadkoch nevyplňujú!

VÝKAZY2022 5.0.0.4
(30.01.2024)

Aktualizačný súbor vyk_v5004.zip na stiahnutie (2,63 MB).

Aktualizáciu je možné použiť pre verziu výkazov v5.0.0.3 !

Úpravy programu

 • Úprava tabuliek v časti Poznámky IÚZ pre rok 2023.

VÝKAZY2022 5.0.0.3
(12.05.2023)

Úprava riadiaceho súboru

 • Doplnenie riadiaceho súboru Fin 4-04 pre vykazovanie DDS na samostatnom riadku podľa metodického usmernenia. Bližšie informácie Zmeny_12_05_2023.txt.

VÝKAZY2022 5.0.0.3
(22.02.2023)

Aktualizačný súbor vyk_v5003.zip na stiahnutie (4,05 MB).

Aktualizácia je nutná pre zachovanie kompatibility s modulom Účtovníctvo !

Úpravy programu

 • Program prispôsobený pre novú verziu modulu Účtovníctvo v2.000.

VÝKAZY2022 5.0.0.2
(10.07.2022)

Aktualizačný súbor vyk_v5002.zip na stiahnutie (4,05 MB).

Úpravy programu

 • Úprava riadiacich súborov (Fin 3-04, Fin 4-04).  Podrobnejšie informácie v súbore Zmeny_10_07_2022.txt.
 • Upresnenie k úprave riadiaceho súboru pre Fin 6-04.

VÝKAZY2022 5.0.0.0
(14.04.2022)

Aktualizačný súbor vyk_v5000.zip na stiahnutie (4,12 MB).

Úpravy programu

 • Nový obsah výkazov pre rok 2022 (Fin 2-04, Fin 3-04, Fin 4-04, Fin 5-04, Fin 6-04)

VÝKAZY2020 4.0.0.3
(10.07.2021)

Aktualizačný súbor vyk_v4003.zip na stiahnutie (4,02 MB).

Úpravy programu

 • Úprava riadiaceho súboru pre výkaz Fin 4-04. SU 379 sa z riadku 002 presunul na riadok 010, z riadku 014 na riadok 022 a z riadku 026 na riadok 034. 

VÝKAZY2020 4.0.0.2
(15.10.2020)

Aktualizačný súbor vyk_v4002.zip na stiahnutie (4,02 MB).

Úpravy programu

 • Úprava riadiaceho súboru pre výkaz Fin 4-04, nápočet SU 336, 342. 

VÝKAZY2020 4.0.0.1
(21.07.2020)

Aktualizačný súbor vyk_v4001.zip na stiahnutie (4,02 MB).

Úpravy programu

 • Úprava riadiaceho súboru pre výkaz Fin 4-04. 

VÝKAZY2020 4.0.0.0
(14.05.2020)

Aktualizačný súbor vyk_v4000.zip na stiahnutie (4,05 MB).

Úpravy programu

 • Nové riadiace súbory podľa Príručky k obsahovej náplni finančných výkazov verzia 2.0 vydanej k 01.04.2020.
 • Nové medzivýkazové kontroly podľa Dokumentu kontrol pre finančné a účtovné výkazy subjektov verejnej správy verzia 3.0. 

VÝKAZY2018 3.0.0.4
(30.09.2019)

Aktualizačný súbor vyk_v3004.zip na stiahnutie (4,05 MB) požadovaná verzia v3.0.0.0.

Úpravy programu

 • Kontrola na verziu modulu účtovníctva 1.8.0.0.
 • Kontrola výkazu Fin 2-04 Aktíva=Pasíva (R068S3,S4=R131S5,S6).
 • Úprava číselníka pre nápočet do Fin 2-04: RS 075 06 428 *** P + P.

VÝKAZY2018 3.0.0.3
(09.07.2018)

Aktualizačný súbor vyk_v3003.zip na stiahnutie (4,154 MB) požadovaná verzia v3.0.0.0.

Úpravy programu
• Do výkazu Fin5-04 sú pri nápočte doplňované len nenulové riadky.

VÝKAZY2018 3.0.0.2
(17.04.2018)

Aktualizačný súbor vyk_v3002.zip na stiahnutie (4,157 MB) požadovaná verzia v3.0.0.0.

Úpravy programu
• Upravený export v tvare CSV do RIS SAM pre finančné výkazy platné od 01.01.2018.
• Doplnený riadiaci súbor pre Fin5-04 o KZOS.
• Doplnená medzivýkazová kontrola Fin4-04 na Fin6-04.

VÝKAZY2018 3.0.0.1
(01.02.2018)

Aktualizačný súbor vyk_v3001.zip na stiahnutie (4,16 MB) požadovaná verzia v3.0.0.0.

Úpravy programu
• Opravený prepočet súčtových riadkov Poznámky - tabuľka č.6.

VÝKAZY2018 3.0.0.0
(02.01.2018)

Aktualizačný súbor vyk_v3000.zip na stiahnutie (4,16 MB) požadovaná verzia v2.2.0.0 alebo ako nová inštalácia.

Úpravy programu
• Upravený export v tvare CSV do RIS SAM pre IÚZ (Súvaha, Výskedovka, Poznámky).
• Doplnené zálohovanie a obnova riadiacich súborov pri doplnení vlastných položiek.

VÝKAZY2016 2.2.0.0
(12.07.2017)

Aktualizačný súbor vyk_v2200.zip na stiahnutie (4,10 MB) požadovaná verzia v2.1.0.0 alebo ako nová inštalácia

Úpravy programu
• Doplnený export do RIS SAM účtovnej závierky pre NUJ.
• Úpravy riadiacich súborov.

Použitie aktuálnej verzie programu Výkazy2016 v2.1.0.4 vyžaduje modul pre Účtovníctvo minimálne v1.5.0.2.

VÝKAZY2016 2.1.0.4
(24.10.2016)

Aktualizačný súbor vyk_v2104.zip na stiahnutie (3,87 MB) požadovaná verzia v2.1.0.0 alebo ako nová inštalácia

Úpravy programu
• Doplnené medzivýkazové kontroly.
• Úprava výkazov podľa platnej legislatívy.

Použitie aktuálnej verzie programu Výkazy2016 v2.1.0.4 vyžaduje modul pre Účtovníctvo v1.4.0.2.

VÝKAZY2016 2.1.0.3
(22.07.2016)

Aktualizačný súbor vyk_v2103.zip na stiahnutie (3,99 MB) požadovaná verzia v2.1.0.0 alebo ako nová inštalácia

Úpravy programu
• Rozšírenie výkazu Fin 6-04 (doplnenie riadku Pôžičky z Fondu na podporu umenia).
• Oprava nápočtu do výkazu Fin 3-04.
• Úprava nápočtu do Fin 4-04.Riadiaci súbor:
 - riadok 26 stl.19 účet 474 ***
 - riadok 26 stl.25 účet 474 980
 - riadok 27 stl.11 účet 479 ***
 - riadok 27 stl.25 účet 479 980
• Úprava nápočtu do Fin 5-04, Fin 6-04.

VÝKAZY2016 2.1.0.0
(19.04.2016)

Aktualizačný súbor vyk_v2100.zip na stiahnutie (3,99 MB).

Inštalácia výkazov pre rok 2016 prebehne do samostatného adresára /KEO/VYKAZY2016.

Úpravy programu
• Aktualizované finančné výkazy pre rok 2016.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!