Účtovníctvo ROPO - Príručky a návody

22.03.2024

Príručka k zálohovým faktúram (1 str) - STIAHNUŤ

22.02.2023

Príručka k importu účtovných odpisov (2 str) - STIAHNUŤ


Príručka k podpisom  (2 str) - STIAHNUŤ

10.02.2017

Príručka k prijímaniu údajov DAP z DCOM - STIAHNUŤ

17.07.2015

Príručka k nastaveniu sieťovej verzie (4 str) - STIAHNUŤ

10.03.2014

Príručka k programu (25 str) - STIAHNUŤ


Príručka k inštalácii programu (2 str) - STIAHNUŤ


Príručka k prevodu údajov z programu Dos do Win (2 str) - STIAHNUŤ