Sklad materiálu

Aktuálna verzia programu

v1.0.0.0 (28.05.2015)

 

 

Ako evidovať materiál

1.0.0.0. 
(15.12.2015)

Úvodná verzia programu. Len na CD.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!