Sklad materiálu

Aktuálna verzia programu

kuz_v3001.zip.
v1.0.0.0 (28.05.2015)

 

Ako evidovať materiál

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!