Register obyvateľov

Aktuálna verzia programu

v1.4.0.0 (10.11.2021)

oby-a1400.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky. Odpovede na často položené otázky sú prístupné v časti Najčastejšie otázky.

Register obyvateľov

Register obyvateľov je jeden zo základných informačných systémov verejnej správy. Vďaka nemu máte prehľad nielen o počtoch registrovaných osôb v obciach Slovenskej republiky, máte taktiež možnosť požiadať o vyhľadanie konkrétnych osôb, či poskytnutie ďalších informácií. Evidencia osôb zaznamenáva všetky dôležité údaje o obyvateľoch už od ich narodenia a môže tak viesť dôležité štatistiky každej obce. Všetky informácie, ktoré obce potrebujú pre vedenie registra obyvateľov sme spracovali precízne do uceleného programu, ktorý obsiahne všetky potrebné kategórie s množstvom doplnkových funkcií.

Systematický Program KEO Register obyvateľov

Vytvorili sme prehľadný program KEO - Register obyvateľov, ktorý je určený na systematické spracovanie všetkých zákonne daných údajoch. Všetky náležitosti upravuje zákon v § 12 a nasl. zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Program KEO Register obyvateľov dokáže spracovať úlohy pri ohlasovaní pobytu, vedenie lokálneho registra obyvateľov obce, ako aj špecifické vedenie evidencie občanov prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt v obci.

Pre dokonalý prehľad a evidenciu

Pravidelne v ňom dokážete dopĺňať novonarodených obyvateľov, nové prihlásenia sa o trvalý pobyt, ako aj evidovať obyvateľov, ktorý získali štátne občianstvo. No zaznamená aj zomrelých a obyvateľov, ktorí sa z obce odsťahovali. S registráciou obyvateľov priamo súvisia aj ďalšie udalosti v živote občana obce, akým je napríklad evidencia povinnej školskej dochádzky, sobášnych listov, čí nahlasovanie a ukončovanie pobytu v zahraničí. Ďalšia kategória programu sú voľby a referendum, ktoré evidujú nielen zoznam voličov, eviduje aj zoznam volebných okrskov, volebné oznámenia, ako aj hlasovacie preukazy. Program je súčasťou komplexného balíka evidencie pre obce. Predstavuje komplexnú evidenciu registra obyvateľov pre obce. Nesmiernou výhodou programu je uľahčenie práce, vďaka prehľadnosti a intuitívnosti programu KEO.

v1.4.0.0
(10.11.2021)

Aktualizačný súbor oby-a1400.zip na stiahnutie (18.3 MB). Požadovaná verzia v1.3.1.2. 

* Zmena kontroly predpokladanej doby prechodného pobytu. Údaj "Prechodný pobyt do" už nie je povinné zadať. 

* Aktualizované tlačivo hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12.

* Aktualizovaná tlačová zostava Národnostné zloženie.

* Údaje o občianskom preukaze je možné doplniť do karty občana aj osobám mladším ako 15 rokov.

* Preprogramovaná aktualizácia týždenného kalendára a kontrola novej verzie programu na internete pre Win8 a vyššie.

* Pri obrázkoch pečiatky obce a podpisu starostu obce doplnená možnosť nastavenia DPI a zmeny veľkosti obrázka.

* Doplnený export tlačových zostáv do PDF.

* Aktualizovaný pomocník /help/ a príručka k programu. Používateľskú príručku nájdete v časti Príručky a návody.

Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia databáz z v1.3 na v1.4.

v1.3.1.2
(05.01.2021)

Aktualizačný súbor oby-a1312.zip na stiahnutie (9.91 MB). Požadovaná verzia v1.3.1.1. 

* Aktualizované tlačivo hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12. 

* Úprava kontroly adresy pri nevyplnenom počítačovom čísle domu (index domu).

* Rozšírenie kontroly adresy na karte TP a PP u občanoch prihlásených na trvalý aj prechodný pobyt v obci.

* Upresnenie kontroly dátumu volieb pri prázdnom dátume v parametroch.

v1.3.1.1
(28.02.2020)

Aktualizačný súbor oby-a1311.zip na stiahnutie (9.91 MB). Požadovaná verzia v1.3.1.0. 

* Doplnené nové tlačivo potvrdenia o pobyte. Ohlasovne pobytu od 1.3.2020 sú povinné používať nové vzory formátu A4 na ceninovom papieri. 

* Pre tlač potvrdenia na ceninový papier s predtlačenými položkami je potrebné nastaviť v programe možnosť Tlačiť len údaje (originálne tlačivo).

* Pre tlač potvrdenia na ceninový papier bez predtlačených položiek je potrebné nastaviť v programe možnosť Tlačiť na čistý papier aj s pozadím.

Pokyny k inštalácii a popis zmien nájdete v súbore keo_2003.pdf.

v1.3.1.0
(05.12.2019)

Aktualizačný súbor oby-a1310.zip na stiahnutie (9.91 MB). Požadovaná verzia v1.3.0.8.

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do Národnej rady SR dňa 29.02.2020.

* Aktualizované tlačivo hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12.

* Zmena kontroly dátumu volieb na licenciu v parametroch volieb.

* Pri zálohovaní údajov doplnená možnosť zapnutia / vypnutia ochrany bezpečnostnej kópie heslom.

* Kontrola aktuálnej verzie na internete prispôsobená novej domovskej stránke KEO.

Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1912.pdf.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!