Register obyvateľov

Aktuálna verzia programu

v1.4.0.5 (16.04.2024)

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. 

Register obyvateľov

Register obyvateľov je jeden zo základných informačných systémov verejnej správy. Vďaka nemu máte prehľad nielen o počtoch registrovaných osôb v obciach Slovenskej republiky, máte taktiež možnosť požiadať o vyhľadanie konkrétnych osôb, či poskytnutie ďalších informácií. Evidencia osôb zaznamenáva všetky dôležité údaje o obyvateľoch už od ich narodenia a môže tak viesť dôležité štatistiky každej obce. Všetky informácie, ktoré obce potrebujú pre vedenie registra obyvateľov sme spracovali precízne do uceleného programu, ktorý obsiahne všetky potrebné kategórie s množstvom doplnkových funkcií.

Systematický Program KEO Register obyvateľov

Vytvorili sme prehľadný program KEO - Register obyvateľov, ktorý je určený na systematické spracovanie všetkých zákonne daných údajoch. Všetky náležitosti upravuje zákon v § 12 a nasl. zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Program KEO Register obyvateľov dokáže spracovať úlohy pri ohlasovaní pobytu, vedenie lokálneho registra obyvateľov obce, ako aj špecifické vedenie evidencie občanov prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt v obci.

Pre dokonalý prehľad a evidenciu

Pravidelne v ňom dokážete dopĺňať novonarodených obyvateľov, nové prihlásenia sa o trvalý pobyt, ako aj evidovať obyvateľov, ktorý získali štátne občianstvo. No zaznamená aj zomrelých a obyvateľov, ktorí sa z obce odsťahovali. S registráciou obyvateľov priamo súvisia aj ďalšie udalosti v živote občana obce, akým je napríklad evidencia povinnej školskej dochádzky, sobášnych listov, čí nahlasovanie a ukončovanie pobytu v zahraničí. Ďalšia kategória programu sú voľby a referendum, ktoré evidujú nielen zoznam voličov, eviduje aj zoznam volebných okrskov, volebné oznámenia, ako aj hlasovacie preukazy. Program je súčasťou komplexného balíka evidencie pre obce. Predstavuje komplexnú evidenciu registra obyvateľov pre obce. Nesmiernou výhodou programu je uľahčenie práce, vďaka prehľadnosti a intuitívnosti programu KEO.

v1.4.0.5
(16.04.2024)

Aktualizačný súbor oby-a1405.zip na stiahnutie (8.80 MB). Požadovaná verzia v1.4.0.4

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. 

Pokyny k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore Pokyny_1405.pdf.

Výsledky kontroly inštalačného programu na výskyt vírusov na stránke VirusTotal.com:

VirusTotal_oby-a1405.pdf

v1.4.0.4
(30.01.2024)

Aktualizačný súbor oby-a1404.zip na stiahnutie (10.2 MB). Požadovaná verzia v1.4.0.3

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám prezidenta SR 2024. 

* Aktualizované tlačivo Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

* Doplnený export údajov do ďalších tlačových zostáv.

* Export údajov do KEO - Dane a poplatky (DOS) rozšírený o aktualizáciu dátumu úmrtia v KEO-DOS.

Pokyny k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore Pokyny_1404.pdf.

Výsledky kontroly inštalačného programu na výskyt vírusov na stránke VirusTotal.com:

VirusTotal_oby-a1404.pdf

v1.4.0.3
(03.08.2023)

Aktualizačný súbor oby-a1403.zip na stiahnutie (10.3 MB). Požadovaná verzia v1.4.0.2

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do NR SR dňa 30.09.2023. 

* Upresnenie kontroly miesta narodenia a miesta predchádzajúceho pobytu /v Bratislave a v Košiciach je potrebné zadať aj mestskú časť/.

* Aktualizované tlačivo Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

* Upresnenie kontroly tabuľky PSD pri spustení programu.

* Aktualizované tlačivo oznámenia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí - tlač na čistý papier.

Pokyny k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore popis_2023-09.pdf.

Výsledky kontroly inštalačného programu na výskyt vírusov na stránke VirusTotal.com:

VirusTotal_oby-a1403.pdf

v1.4.0.2
(30.11.2022)

Aktualizačný súbor oby-a1402.zip na stiahnutie (10.3 MB). Požadovaná verzia v1.4.0.1

* Aktualizované tlačové zostavy k referendu dňa 21.1.2023. 

* Evidencia povinného predprimárneho vzdelávania.

* Základné parametre programu rozšírené o kód spádovej materskej školy.

* Bežná evidencia TP - nové filtre podľa veku žiakov.

* Oprava prihlásenia občana na TP len v obci z odkladacej evidencie.

Pokyny k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore Pokyny_1402.pdf.

Výsledky kontroly inštalačného programu na výskyt vírusov na stránke VirusTotal.com:

VirusTotal_oby-a1402.pdf

v1.4.0.1
(31.08.2022)

Aktualizačný súbor oby-a1401.zip na stiahnutie (15 MB). Požadovaná verzia v1.4.0.0

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022. 

* Aktualizované ohlasovacie lístky - prihlasovací lístok na trvalý pobyt, odhlasovací lístok z trvalého pobytu a prihlasovací lístok na prechodný pobyt.

* Upresnená kontrola adresy predchádzajúceho bydliska a adresy sťahovania.

* Aktualizovaný pomocník /help/ a príručka k programu. Používateľskú príručku nájdete v časti Príručky a návody.

Pokyny k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore Regionalne_volby_2022.pdf.

Výsledky kontroly inštalačného programu na stránke VirusTotal.com: VirusTotal_oby-a1401.pdf

v1.4.0.0
(10.11.2021)

Aktualizačný súbor oby-a1400.zip na stiahnutie (18.3 MB). Požadovaná verzia v1.3.1.2. 

* Zmena kontroly predpokladanej doby prechodného pobytu. Údaj "Prechodný pobyt do" už nie je povinné zadať. 

* Aktualizované tlačivo hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12.

* Aktualizovaná tlačová zostava Národnostné zloženie.

* Údaje o občianskom preukaze je možné doplniť do karty občana aj osobám mladším ako 15 rokov.

* Preprogramovaná aktualizácia týždenného kalendára a kontrola novej verzie programu na internete pre Win8 a vyššie.

* Pri obrázkoch pečiatky obce a podpisu starostu obce doplnená možnosť nastavenia DPI a zmeny veľkosti obrázka.

* Doplnený export tlačových zostáv do PDF.

* Aktualizovaný pomocník /help/ a príručka k programu. Používateľskú príručku nájdete v časti Príručky a návody.

Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia databáz z v1.3 na v1.4.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!