Register obyvateľov - staršie verzie

Aktuálna verzia programu

v1.4.0.4 (30.01.2024)

oby-a1404.zip

 

Informácie o starších aktualizáciách programového modulu sú zoradené podľa čísla verzie programu a dátumu aktualizácie. Najnovšia verzia s poslednými úpravami je k dispozícii na stránke Aktuálna verzia. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky. Odpovede na často položené otázky sú prístupné v časti Najčastejšie otázky.

v1.3.1.2
(05.01.2021)

Aktualizačný súbor oby-a1312.zip na stiahnutie (9.91 MB). Požadovaná verzia v1.3.1.1. 

* Aktualizované tlačivo hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12. 

* Úprava kontroly adresy pri nevyplnenom počítačovom čísle domu (index domu).

* Rozšírenie kontroly adresy na karte TP a PP u občanoch prihlásených na trvalý aj prechodný pobyt v obci.

* Upresnenie kontroly dátumu volieb pri prázdnom dátume v parametroch.

v1.3.1.1
(28.02.2020)

Aktualizačný súbor oby-a1311.zip na stiahnutie (9.91 MB). Požadovaná verzia v1.3.1.0. 

* Doplnené nové tlačivo potvrdenia o pobyte. Ohlasovne pobytu od 1.3.2020 sú povinné používať nové vzory formátu A4 na ceninovom papieri. 

* Pre tlač potvrdenia na ceninový papier s predtlačenými položkami je potrebné nastaviť v programe možnosť Tlačiť len údaje (originálne tlačivo).

* Pre tlač potvrdenia na ceninový papier bez predtlačených položiek je potrebné nastaviť v programe možnosť Tlačiť na čistý papier aj s pozadím.

Pokyny k inštalácii a popis zmien nájdete v súbore keo_2003.pdf.

v1.3.1.0
(05.12.2019)

Aktualizačný súbor oby-a1310.zip na stiahnutie (9.91 MB) požadovaná verzia v1.3.0.8

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do Národnej rady SR dňa 29.02.2020.

* Aktualizované tlačivo hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12.

* Zmena kontroly dátumu volieb na licenciu v parametroch volieb.

* Pri zálohovaní údajov doplnená možnosť zapnutia / vypnutia ochrany bezpečnostnej kópie heslom.

* Kontrola aktuálnej verzie na internete prispôsobená novej domovskej stránke KEO.

Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1912.pdf.

v1.3.0.8
(04.04.2019)

Aktualizačný súbor oby-a1308.zip na stiahnutie (14.6 MB) požadovaná verzia v1.3.0.7

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do Európskeho parlamentu.

* Doplnená možnosť vložiť do oznámení podpis starostu a pečiatku obce.

* Načítať obrázky obsahujúce pečiatku obce a podpis starostu je možné pri tlači oznámení alebo v základných nastaveniach programu na záložke Obec / Mesto.

* Doplnená možnosť zmeny pozadia volebných oznámení.

* Parameter meno starostu obce premiestnený do základných nastavení na záložku Obec / Mesto. Predtým bol umiestnený na karte Obecný úrad.

* Doplnená tlač prázdnej strany zoznamu voličov.

* V parametroch volieb napevno nastavené Jedno oznámenie pre domácnosť.

* Aktualizovaný pomocník /help/ a príručka k programu.

Používateľská príručka je prístupná v časti Príručky.

Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1907.pdf.

v1.3.0.7
(08.02.2019)

Aktualizačný súbor oby-a1307.zip na stiahnutie (4.7 MB) požadovaná verzia v1.3.0.6

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám prezidenta Slovenskej republiky 2019.

Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1904.pdf

v1.3.0.6
(12.09.2018)

Aktualizačný súbor oby-a1306.zip na stiahnutie (10,90 MB) požadovaná verzia v1.3.0.5.

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby).

* Aktualizované možnosti nastavenia prekážky práva voliť v jednotlivých voľbách.

* Zrušenie poznámky o prekážke práva voliť z dôvodu pozbavenia spôsobilosti na právne úkony v zoznamoch voličov.

* Aktualizovaný export údajov do formátu xml.

* Aktualizovaný pomocník /help/ a príručka k programu.

Používateľská príručka je prístupná v časti Príručky. Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamov voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1805.pdf.

v1.3.0.5
(31.05.2018)

Aktualizačný súbor oby-a1305.zip na stiahnutie (4,29 MB) požadovaná verzia v1.3.0.4.

* Aktualizované ohlasovacie lístky na trvalý / prechodný pobyt.

* Aktualizované parametre a predloha pri tlači zoznamu brancov.

* Pri ukončení subsystému ponuka zálohovania údajov ako v účtovníctve a v mzdách. Vypnúť ponuku zálohovania je možné cez parametre programu.

* Archív vytvorený pri zálohovaní chránený heslom.

* Vo formulári globálneho vyhľadávania v evidencii doplnená možnosť zapnúť / vypnúť celú bežnú a(lebo) odkladaciu evidenciu.

* Oprava kontroly dĺžky názvu ulice v predchádzajúcej adrese občana

v1.3.0.4
(27.12.2017)

Aktualizačný súbor oby-a1304.zip na stiahnutie (3,05 MB) požadovaná verzia v1.3.0.0.

* Aktualizované tlačivo štatistického hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12

v1.3.0.3
(27.10.2017)

Aktualizačný súbor oby-a1303.zip na stiahnutie (3,58 MB) požadovaná verzia v1.3.0.0.

* Aktualizované zoznamy voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a stály zoznam voličov /zrušenie poznámky o prekážke práva voliť z dôvodu pozbavenia spôsobilosti na právne úkony/.

* Doplnený zoznam voličov prihlásených na trvalý pobyt na obci.

v1.3.0.2
(21.09.2017)

Aktualizačný súbor oby-a1302.zip na stiahnutie (3,57 MB) požadovaná verzia v1.3.0.0.

* Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017.

* Doplnený formulár pre globálne vyhľadávanie v bežnej a odkladacej evidencii podľa rôznych kritérií /priezvisko, meno, rodné číslo, dátum narodenia/

* Aktualizovaná internetová adresa menného kalendára. Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamov voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1707.pdf.

v1.3.0.1
(29.12.2016)

Aktualizačný súbor oby-a1301.zip na stiahnutie (2,58 MB) požadovaná verzia v1.3.0.0.

* Zrušenie kontroly hornej hranice predpokladanej doby prechodného pobytu (5 rokov).Aktualizované tlačové zostavy k voľbám do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017.

v1.3.0.0
(29.03.2016)

Aktualizačný súbor oby-a1300.zip na stiahnutie (9,58 MB) požadovaná verzia v1.2.0.4.

* Doplnená evidencia povinnej školskej dochádzky.

* Formulár zoznamu občanov prihlásených na TP rozšírený o filter školopovinných detí.

* Hlásenie o sťahovaní /Obyv 5-12/ ponúkne program aj pri narodení dieťaťa v zahraničí

* Parametre programu rozšírené o nové údaje:
1) Preferovaný spôsob zadávania údajov o škole: z číselníka škôl alebo ručne
2) Kód spádovej školy
3) Evidovať povinnú školskú dochádzku u cudzincov
4) Rok od ktorého má program zaradiť dieťa narodené v zahraničí do hlásenia o sťahovaní

* Doplnený číselník škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

* Oprava ukladania pôvodnej adresy (orientačného čísla) do adresy predchádzajúceho trvalého pobytu pri zrušení trvalého pobytu.

* Aktualizovaný pomocník /help/ a príručka k programu.

Používateľská príručka je prístupná v časti Príručky. Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia databáz z v1.2 na v1.3. Pokyny k inštalácii a popis zmien nájdete v súbore keo_1605.pdf.

v1.2.0.5
(25.02.2016)

Aktualizačný súbor oby-a1205.zip na stiahnutie (2,30 MB) požadovaná verzia v1.2.0.4.

* Aktualizované tlačivo štatistického hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12.

v1.2.0.4
(12.01.2016)

Aktualizačný súbor oby-a1204.zip na stiahnutie (2,30 MB) požadovaná verzia v1.2.0.1.

* Aktualizované parametre volieb a tlačové zostavy k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 05.03.2016.

* Aktualizovaný stály zoznam voličov.

* Prechod na vyššiu verziu generátora tlačových zostáv

* Odstránenie požiadavky oprávnenia Administrator pri inštalácii

Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamov voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1601.pdf.

v1.2.0.3
(28.07.2015)

Aktualizačný súbor oby-a1203.zip na stiahnutie (7,39 MB) požadovaná verzia v1.2.0.2.

* Aktualizovaný import menného kalendára.

v1.2.0.2
(16.04.2015)

Aktualizačný súbor oby-a1202.zip na stiahnutie (8,58 MB) požadovaná verzia v1.2.0.1.

* Aktualizovaný text "Za občana mladšieho ako 18 rokov..." na prihlasovacích lístkoch na trvalý a prechodný pobyt a na odhlasovacom lístku z trvalého pobytu.

* Oprava predchádzajúcej adresy na tlačovej zostave "sťahovanie v obci".

v1.2.0.1
(07.01.2015)

Aktualizačný súbor oby-a1201.zip na stiahnutie (8,58 MB) požadovaná verzia v1.2.0.0.

* Aktualizované zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v referende a oznámenia o čase a mieste konania referenda.

* Zmena poradia tlačidiel v okne sprievodcu pri prihlásení občana na trvalý/prechodný pobyt a odhlásení občana z trvalého/prechodného pobytu

Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamov voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1501.pdf.

v1.2.0.0
(09.09.2014)

Aktualizačný súbor oby-a1200.zip na stiahnutie (10,4 MB) požadovaná verzia v1.1.0.0.

* Aktualizované zoznamy voličov a oznámenia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí.

* Ukončenie trvalého pobytu rozšírené o vyradenie dieťaťa z dôvodu osvojenia (adopcia).

* Na prihlasovacích lístkoch na trvalý pobyt a prechodný pobyt doplnená možnosť evidovať súhlas spoluvlastníkov, záznam ohlasovne a vlastné poznámky. * Oprava triedenia údajov podľa abecedy (ch).

* Pri triedení záznamov podľa adresy do triediacich údajov zaradené aj číslo bytu.

* V parametroch možnosť nastaviť či číslo bytu v evidencii obsahuje len čísla.

* V hlavičke tlačových zostáv zmena názvu "Obecný úrad..." na "Obec..."

Pokyny k inštalácii a k príprave zoznamov voličov a volebných oznámení nájdete v súbore keo_1408.pdf.