Kontakt

KEO s.r.o.
Nemocničná 750/18
P.O. Box 97
990 01 Veľký Krtíš
e-mail: keo@keo.sk
telefón: 047/4830835
mobil: 0905861777
Telefónne čísla a elektronické adresy
Majiteľka firmy
Emília Kalmánová

Mob.: 0905 452 048

e-mail: kalmanova@keo.sk

Fakturácia
Licenčné čísla
Peter Filip
Alexandra Filipová

Tel.č.: 0905 861 777

Mob.: 0915 830 011

0905 356 089

e-mail: keo@keo.sk

Mzdy
Ing. Samuel Alexy

Mob.: 0951 414 643

(7:30 - 14:00)

e-mail: alexy@keo.sk

Účtovníctvo
Mzdy
Anna Líšková

Tel.č.: 0905 861 777

Mob.: 0918 115 010

e-mail: liskova@keo.sk

Register obyvateľov
Dane a poplatky
Ing. Imrich Rados

Tel.č.: 047/4830 835

Mob.: 0951 419 248

e-mail: rados@keo.sk

Účtovníctvo
Majetok
Školská jedáleň
Základný modul
Ladislav Lenický

Tel.č.: 047/4830 835

e-mail: lenicky@keo.sk

Evidencia bytov
Evidencia hrobov
Register pozemkov
Sklad materiálu
M.Sc. Tibor Csáky

Tel.č.: 047/4830 835

e-mail: csaky@keo.sk

Telefónne čísla a elektronické adresy