Kontakt

KEO s.r.o.
Banícka bl.2
990 01 Veľký Krtíš
Telefónne čísla a elektronické adresy
Majiteľka firmy
Emília Kalmánová

Tel.č.: 047/4830 835

Mob.: 0905 452 048

e-mail: kalmanova@keo.sk

Fakturácia
Licenčné čísla
Peter Filip

Tel.č.: 047/4830 835

Mob.: 0915 830 011

e-mail: keo@keo.sk

Mzdy
Ing. Samuel Alexy

Mob.: 0951 414 643

(7:30 - 14:00)

e-mail: alexy@keo.sk

Účtovníctvo
Mzdy
Anna Líšková

Tel.č.: 047/4830 835

Mob.: 0918 115 010

e-mail: liskova@keo.sk

Register obyvateľov
Dane a poplatky
Ing. Imrich Rados

Tel.č.: 047/4830 845

Mob.: 0951 419 248

e-mail: rados@keo.sk

Účtovníctvo
Majetok
Školská jedáleň
Základný modul
Ladislav Lenický

Tel.č.: 047/4830 845

e-mail: lenicky@keo.sk

Evidencia bytov
Evidencia hrobov
Register pozemkov
Sklad materiálu
M.Sc. Tibor Csáky

Tel.č.: 047/4830 845

e-mail: csaky@keo.sk

Telefónne čísla a elektronické adresy