Archív aktualizácií

KEO / EBS (DOS)

Otázky a odpovede

Zle tlačí alebo vôbec netlačí tlačiareň z programu KEO / EBS ...
Keď Vám vôbec nereaguje alebo zle tlačí tlačiareň z programu KEO, najprv je potrebné zistiť, ktorú tlačiareň máte nastavenú v KEO/EBS. Stlačením kombinácie " Alt + F6 " vyvoláte zoznam preddefinovaných typov tlačiarní. Zo zoznamu vyberte typ tlačiarne podľa toho, aký jazyk používa tlačiareň pri komunikácii, príp. ktoré jazyky vie emulovať. (ihličkové - EPS, atramentové - PCL3, laserové - PCL5). Ďalej z dokumentácie k tlačiarni zistite, či Vaša tlačiareň podporuje tlač z DOSu. Keď tlačiareň nepodporuje tlač z DOSu a(lebo) je pripojená k počítaču cez USB port, môžete tlačiť cez bezplatný Tlačový manažér Fand Print v2.0.0.0.
"F10 Nestačí pamäť..."

 

Pri práci s programom v určitých prípadoch Vám program môže hlásiť  F10 !  Nestačí pamäť...  Hlavne pri zložitejších výpočtoch alebo pri tlači cez Tlačový manažér. Potrebnú pamäť uvoľníte najjednoduchšie priamo v programe KEO / EBS :

{KEO / EBS} -> INŠTALÁCIA a ČÍSELNÍKY -> Parametre spracovania -> Systémové nastavenia -> Úprava voľnej pamäte  a potvrdíte možnosť " Zvýšiť ",

alebo

pridaním SET parametra do spúšťacieho *.bat súboru programu KEO. Vo väčšine prípadov program KEO máte inštalované na disku C: a spúšťací súbor je C:\eo.bat alebo C:\EO\eo.bat.  V nejakom textovom editore otvorte spúšťací súbor a budete tam mať riadok \UFAND42\ufand \EO\eo.rdb. Pred tento doplňte riadok SET FANDOVRB=80 a za tento riadok doplňte SET FANDOVRB= 

Vzorový súbor eo.bat upravený v programe Poznámkový blok.

 

KEO a Windows...

 

KEO Kompletná evidencia obcí je naprogramované v PC FANDe. Je to teda DOS-ovská aplikácia, ale to neznamená, že nie je možné používať pod operačným systémom Windows.

!!! Odporúča sa 32-bitová verzia Windows !!!

Pod Windows (32 bit) program KEO / EBS môže byť spustený buď v okne, alebo v celoobrazovkovom režime (Win9x..WinXP).

  Vo Windows 64 bit je možné KEO-DOS spustiť v emulátore DOSBox alebo vDOSPlus.

 

Program hlási "F10! Zväčšiť FILES v config.sys"...

 

Program KEO, Kompletná evidencia obcí ale aj EBS, Ekonomický balík pre školy pre svoj chod potrebujú mať nastavený parameter FILES na 150. To, že tento parameter nie je správne nastavený, hlási program hláškou  F10 !  Zväčšiť FILES v config.sys... 

Najjednoduchšie parameter FILES nastavíte priamo v programe:

{KEO / EBS} -> INŠTALÁCIA a ČÍSELNÍKY -> Parametre spracovania -> Systémové nastavenia -> Parameter FILES  a prepíšete hodnotu FILES=40 na FILES=150,

alebo

SystémNázov súboruUmiestneniePoznámka
DOS, W95, W98, W98 SEconfig.sysC:\config.sysŠtandardne je súbor uložený priamo v koreňovom adresári disku C. Pod jednotlivými verziami Windows treba otvoriť súbor config.sys, napríklad v programe Poznámkový blok, a na prázdny riadok dopísať FILES=150 (viď obr. notepad.jpg) Pod operačným systémom MS DOS môžete pre editovanie súboru použiť program edit. 
Windows MEsystem.iniC:\WINDOWS\system.iniWindows ME (Millenium edition) nemá súbor config.sys. Namiesto FILES=150 je potrebné nastavi¶ parameter PerVMFiles=150 v súboresystem.ini, sekcia 386Enh. Jednoduchým spôsobom tento parameter nastavíte spustením programu msconfig.
Windows NT, 2000config.ntC:\WINNT\SYSTEM32\config.ntDo súboru config.nt treba doplniť riadok FILES=150 . V systéme Windows XP tento parameter je ‘tandardne nastavený na 40. Na poslednom riadku súboru config.nt nájdete text FILES=40 a hodnotu 40 prepíšte na 150. Opäť môžete použiť program Poznámkový blok.
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8C:\WINDOWS\SYSTEM32\config.nt

POZOR ! Po nastavení parametra FILES v súboroch config.sys alebo system.ini je potrebné reštartovať počítač. Od Windows XP vyššie reštart nie je potrebný.

 

Kompletná inštalácia programu KEO, aký je postup a čo treba nastaviť...
 • Z adresára KEO-XXX spustite inštaláciu programu KEO súborom install.exe.
 • Po spustení inštalačného programu je dôležité zadať disk, na ktorý sa má program nainštalovať. Implicitne program ponúka C. Zmena adresára nie je dovolená. Program sa inštaluje do adresára EO. Moduly programu KEO sú oddelené do jednotlivých blokov. Tieto bloky sa potvrdzujú klávesom ENTER.
 • Po ukončení inštalácie programu je potrebné nainštalovať aj spúšťací modul UFAND v4.2. Ten sa nachádza v adresári UFND. Potvrdením súboru install.exe sa spustí inštalácia.
 • Po skončení inštalácie sa na Vašom disku vytvoria adresáre EO a UFAND42.

UPOZORNENIE : Po ukončení inštalácií je potrebné vytvoriť spúšťaciu ikonku programu na pracovnej ploche WINDOWSu a nasmerovať ho na súbor \EO\eo.bat. Vo vlastnostiach ikonky sa ďalej nastavuje:

a.) Pri systéme XP:

 • V záložke Rozloženie veľkosť medzipamäte pre obrazovku a okna na hodnoty  80 a 25.
 • V záložke Možnosti nastaviť Možnosti zobrazenia na celú obrazovku

b.) Pri systémoch Vista a 7:

 • V záložke Možnosti nastaviť Možnosti zobrazenia do okna
 • V záložke Písmo vybrať si vhodný typ a veľkosť písma (doporučené Lucida Console 20 alebo 24 podľa veľkosti a rozlíšenia monitora)

Po spustení programu KEO, je potrebné doplniť základné parametre Vašej organizácie a licenčné číslo cez voľbu Inštalácia a číselníky -> Parametre spracovania.

Ďalej je potrebné nastaviť parameter FILES cez voľbu Inštalácia a číselníky -> Parametre spracovania -> Systémové nastavenia -> Parameter FILES. Parameter FILES upravte na hodnotu 150 (FILES=150). V prípade potreby tento parameter je možné upraviť aj v súbore \WINDOWS\SYSTEM32\config.nt.

Posledným krokom je nastavenie tlače.

 

Prenášame KEO na nový počítač aj s údajmi, aký je postup...

 

Program KEO spolu aj s údajmi najrýchlejšie a najjednoduchšie prenesiete na nový počítač nasledovne:

 • Zo starého počítača nakopírujete na USB kľúč adresáre  EO  a  UFAND42 .
 • Z USB kľúča nakopírujete do koreňového adresára pevného disku nového počítača adresáre EO a UFAND42.

Po prekopírovaní údajov na novom počítači je potrebné vytvoriť spúšťaciu ikonku programu na pracovnej ploche WINDOWSu a nasmerovať ho na súbor \EO\eo.bat. Vo vlastnostiach ikonky sa ďalej nastavuje:

a.) Pri systéme XP:

 • V záložke Rozloženie veľkosť medzipamäte pre obrazovku a okna na hodnoty  80 a 25.
 • V záložke Možnosti nastaviť Možnosti zobrazenia na celú obrazovku

b.) Pri systémoch Vista a 7:

 • V záložke Možnosti nastaviť Možnosti zobrazenia do okna
 • V záložke Písmo vybrať si vhodný typ a veľkosť písma (doporučené Lucida Console 20 alebo 24 podľa veľkosti a rozlíšenia monitora)

Ďalej je potrebné nastaviť parameter FILES cez voľbu Inštalácia a číselníky -> Parametre spracovania -> Systémové nastavenia -> Parameter FILES. Parameter FILES upravte na hodnotu 150 (FILES=150). V prípade potreby tento parameter je možné upraviť aj v súbore \WINDOWS\SYSTEM32\config.nt.

Posledným krokom je nastavenie tlače.

 

 

Môj problém sa nepodarilo vyriešiť, príp. mám iný problém...

Staré príručky

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2019

Aktualizácia KEO-DOS - Dane a poplatky v6.93 zo dňa 18.02.2019

 • Názov a veľkosť súboru (dan-693.zip) - 1.378.261 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.93) | Adresár (DAN-693) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.92 (2019/01))
 • Názov a veľkosť súboru (dan-693.pdf) - 69.547 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2019/01 zo dňa 09.01.2019

 • Názov a veľkosť súboru (zak-740.zip) - 396.310 bajtov | Modul (Základný modul v7.40) | Adresár (ZAK-740) | Poznámky (požadovaná verzia na disku je min. v7.30 (2013/01))
 • Názov a veľkosť súboru (dan-692.zip) - 1.385.006 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.92) | Adresár (DAN-692) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.91 (2018/01))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1901.pdf) - 90.663 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien
 • Názov a veľkosť súboru (DznExp_KEO.pdf) - 913.939 bajtov | Postup generovania súboru dzn.csv pre RIS.SAM

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2019

Aktualizácia EBS-DOS 2019/06 zo dňa 06.03.2019

 • Názov a veľkosť súboru (zas_260.zip) - 951.956 bajtov | Modul (Zásoby - Evidencia stravovaných v2.60) | Adresár (ZAS-260) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.50 (2019/03))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1906.pdf) - 73.314 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2019/03 zo dňa 30.01.2019

 • Názov a veľkosť súboru (ebs-a240.zip) - 341.311 bajtov | Modul (Základný modul v2.40) | Adresár (EBS-A240) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.30 (2013/01))
 • Názov a veľkosť súboru (zas_250.zip) - 948.303 bajtov | Modul (Zásoby - Evidencia stravovaných v2.50) | Adresár (ZAS-250) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.40 (2016/06))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1903.pdf) - 73.314 bajtov | Popis zmien

 

 

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2018

Aktualizácia KEO-DOS 2018/01 zo dňa 25.01.2018

 • Názov a veľkosť súboru (dan-691.zip) - 1.493.727 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.91) | Adresár (DAN-691) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.89 (2017/01))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1801.pdf) - 54.651 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien
 • Názov a veľkosť súboru (DznExp_KEO.pdf) - 712.500 bajtov | Postup generovania súboru dzn.csv pre RIS.SAM

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2018

Aktualizácia EBS-DOS Zásoby (školská jedáleň) zo dňa 22.06.2018

 • Názov a veľkosť súboru (zas-242.zip) - 3.147.143 bajtov | Modul (Zásoby v2.42) | Adresár (ZAS-242) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.40 (2016/06))
 • Názov a veľkosť súboru (zas-242.txt) - 29.531 bajtov | Popis zmien

 

 

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2017

Aktualizácia KEO-DOS - Dane a poplatky v6.90 zo dňa 08.06.2017

 • Názov a veľkosť súboru (dan-690.zip) - 1.383.015 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.90) | Adresár (DAN-690) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.89 (2017/01))

 

Aktualizácia KEO-DOS - Dane a poplatky v6.89v zo dňa 21.02.2017

 • Názov a veľkosť súboru (dan-689v.zip) - 1.351.534 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.89v) | Adresár (DAN-689V) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.87 (2016/02))
 • Názov a veľkosť súboru (DznExp_KEO.pdf) - 1.048.414 bajtov | Postup generovania súboru .csv pre RIS.SAM
 • Názov a veľkosť súboru (Dzn_prirucka_v1.pdf) - 2.759.828 bajtov | Predkladanie výkazu DzN prostredníctvomdo RISSAM.výkazy

 

Aktualizácia KEO-DOS 2017/01 zo dňa 13.01.2017

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1701.zip) - 1.345.803 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.89) | Adresár (DAN-689) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.87 (2016/02))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1701.pdf) - 54.040 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2017

Aktualizácia EBS-DOS Zásoby (školská jedáleň) zo dňa 12.06.2017

 • Názov a veľkosť súboru (zas-241.zip) - 3.052.142 bajtov | Modul (Zásoby v2.41) | Adresár (ZAS-241) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.40 (2016/06))
 • Názov a veľkosť súboru (zas-241.txt) - 29.384 bajtov | Popis zmien

 

 

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2016

Aktualizácia KEO-DOS - Dane a poplatky v6.88 zo dňa 04.03.2016

 • Názov a veľkosť súboru (dan-688.zip) - 1.285.080 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.88) | Adresár (DAN-688) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.87 (2016/02))
 • Názov a veľkosť súboru (dan-688.pdf) - 56.244 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2016/02 zo dňa 26.01.2016

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1602.zip) - 1.351.534 bajtov
  • Modul (Základný modul v7.34) | Adresár (ZAK-734) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.30 (2013/01))
  • Modul (Dane a poplatky v6.87) | Adresár (DAN-687) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.85 (2015/02))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1602.pdf) - 52.202 bajtov |  Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2016

Aktualizácia EBS-DOS 2016/06 zo dňa 08.09.2016

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1606.zip) - 3.049.558 bajtov | Modul (Zásoby v2.40) | Adresár (ZAS-240) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.30 (2015/09))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1606.pdf) - 35.165 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

 

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2015

Aktualizácia KEO-DOS - Sklad materiálu v1.11 zo dňa 14.07.2015

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1506.zip) - 104.185 bajtov | Modul (Sklad materiálu v1.11) | Adresár (SKM-111) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.10)
 • Názov a veľkosť súboru (skl-111.txt) - 1.527 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS - Dane a poplatky v6.86b zo dňa 26.05.2015

 • Názov a veľkosť súboru (dan-686b.zip) - 2.465.021 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.86b) | Adresár (DAN-686B) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.85 (2015/02))
 • Názov a veľkosť súboru (dan-686.txt) - 43.854 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS - Registre v6.56c zo dňa 02.04.2015

 • Názov a veľkosť súboru (reg-656c.zip) - 234.696 bajtov | Modul (Registre v6.56c) | Adresár (REG-656C) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.56 (2013/10))
 • Názov a veľkosť súboru (reg-656.txt) - 42.864 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS - Dane a poplatky v6.86 zo dňa 23.03.2015

 • Názov a veľkosť súboru (dan-686.zip) - 2.452.415 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.86) | Adresár (DAN-686) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.85 (2015/02))
 • Názov a veľkosť súboru (dan-686-1.txt) - 42.864 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS - Moderná kancelária zo dňa 16.02.2015

 • Názov a veľkosť súboru (mod-660.txt) - 349.210 bajtov | Modul (Moderná kancelária v6.60) | Adresár (MK660KEO) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.50 (2010/01))
 • Názov a veľkosť súboru (kmod660.zip) - 4.828 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2015/02 zo dňa 22.01.2015

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1502.zip) - 3.255.981 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.85) | Adresár (DAN-685) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.84 (2014/02))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1502.pdf) - 52.021 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2015

Aktualizácia EBS-DOS 2015/09 zo dňa 22.10.2015

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1509.zip) - 2.691.647 bajtov | Modul (Zásoby v2.30) | Adresár (ZAS-230) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.20 (2015/07))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1509.pdf) - 35.324 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2014/02 zo dňa 31.01.2014

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1507.zip) - 2.373.645 bajtov | Modul (Zásoby v2.20) | Adresár (ZAS-220) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.10 (2014/07))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1507.pdf) - 35.802 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS - Zásoby zo dňa 05.08.2015

 • Názov a veľkosť súboru (zas-211.zip) - 2.050.907 bajtov | Modul (Zásoby v2.11) | Adresár (ZAS-211) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.10 (2014/07))
 • Názov a veľkosť súboru (zas-211.txt) - 28.088 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS - Moderná kancelária zo dňa 16.02.2015

 • Názov a veľkosť súboru (emod660.zip) - 349.218 bajtov | Modul (Moderná kancelária v6.60) | Adresár (MK660EBS) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.50 (2010/01))
 • Názov a veľkosť súboru (mod-660.txt) - 4.828 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2014

Aktualizácia KEO-DOS 2014/03 zo dňa 11.02.2014

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1403.zip) - 727.636 bajtov | Modul (Účtovníctvo v7.37) | Adresár (UCT-737) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.35 (2014/01))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1403.pdf) - 46.812 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

Aktualizácia KEO-DOS 2014/02 zo dňa 31.01.2014

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1402.zip) - 3.203.360 bajtov | Modul (Dane a poplatky v6.84) | Adresár (DAN-684) | Poznámky ( požadovaná verzia na disku v6.83 (2014/01))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1402.zip) - 22.478 bajtov | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN-1402)
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1402.pdf) - 22.478 bajtov | okyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2014/01 zo dňa 09.01.2014

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1401.zip) - 3.667.117 bajtov
  • Modul (Účtovníctvo v7.35) | Adresár (UCT-735) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.34 (2013/08))
  • Modul (Dane a poplatky v6.83) | Adresár (DAN-683) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.81 (2013/04))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1401.pdf) - 52.372 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2014

Aktualizácia EBS-DOS 2014/07 zo dňa 04.09.2014

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1407.zip) - 2.046.525 bajtov | Modul (Zásoby v2.10) | Adresár (ZAS-210) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.00 (2013/09))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1407.pdf) - 35.313 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2014/03 zo dňa 11.02.2014

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1403.zip) - 727.582 bajtov | Modul (Účtovníctvo v7.37) | Adresár (UCT-737) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.35 (2014/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1403.pdf) - 33.903 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2014/01 zo dňa 09.01.2014

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1401.zip) - 2.050.907 bajtov | Modul (Účtovníctvo v7.35) | Adresár (UCT-735) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.34 (2013/08))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1401.pdf) - 35.336 bajtov | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS - Moderná kancelária zo dňa 16.02.2015

 • Názov a veľkosť súboru (emod660.zip) - 349.218 bajtov | Modul (Moderná kancelária v6.60) | Adresár (MK660EBS) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.50 (2010/01))
 • Názov a veľkosť súboru (mod-660.txt) - 4.828 bajtov | Popis zmien

 

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2013

Aktualizácia KEO-DOS 2013/10 zo dňa 03.10.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1310.zip) | Modul (Registre v6.56) | Adresár (REG-656) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.55 (2013/07))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1310.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

 

Aktualizácia KEO-DOS 2013/08 zo dňa 11.07.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1308.zip)
  • Modul (Účtovníctvo v7.34) | Adresár (UCT-734) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.33 (2013/07))
  • Modul (Registre v6.55b) | Adresár (REG-655B) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.54 (2012/01))
  • Modul (Dane a poplatky v6.82 ) | Adresár (DAN-682) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.81 (2013/04))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1308.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2013/07 zo dňa 18.04.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1307.zip)
  • Modul (Základný modul v7.32) | Adresár (ZAK-732) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v7.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.33) | Adresár (UCT-733) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.29 (2013/01))
  • Modul (Registre v6.55) | Adresár (REG-655) | Poznámky ( požadovaná verzia na disku v6.54 (2012/01))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1307.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2013/07 zo dňa 18.04.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1306.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.32) | Adresár (UCT-732) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.31 (2013/05))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1306.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2013/05 zo dňa 13.03.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1305.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.31) | Adresár (UCT-731) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.30 (2013/02))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1305.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2013/04 zo dňa 28.02.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1304.zip) | Modul ( Dane a poplatky v6.81) | Adresár (DAN-681) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.80 (2013/02))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1304.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2013/02 zo dňa 22.01.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1302.zip)
  • Modul (Základný modul v7.31) | Adresár (ZAK-731) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v7.20 (2010/01))
  • Modul (Dane a poplatky v6.80) | Adresár (DAN-680) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.72 (2012/03))
  • Modul (Účtovníctvo v7.30) | Adresár (UCT-730) | Poznámky ( požadovaná verzia na disku v7.29 (2013/01))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1302.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN-1302
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1302.pdf) |Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2013/01 zo dňa 11.01.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1301.zip)
  • Modul (Základný modul v7.30) | Adresár (ZAK-730) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v7.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.29) | Adresár (UCT-729) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.26 (2012/04))
  • Modul (Mzdy v6.84) | Adresár (MZD-684) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.83)
  • Modul (Majetok v6.62) | Adresár (MAJ-662) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.61)
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1301.pdf) |Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2013

Aktualizácia EBS-DOS 2013/09 zo dňa 27.08.2013

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1309.zip)
  • Modul (Základný modul v2.32) | Adresár (ZAK-232) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v2.20 (2010/01))
  • Modul (Zásoby v2.00) | Adresár (ZAS-200) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.90 (2012/05))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1309.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2013/08 zo dňa 11.07.2013

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1308.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.34) | Adresár (UCT-734) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.33 (2013/07))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1308.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2013/07 zo dňa 18.04.2013

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1307.zip)
  • Modul (Základný modul v2.32) | Adresár (ZAK-232) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v2.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.33) | Adresár (UCT-733) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.29 (2013/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1307.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2013/06 zo dňa 19.03.2013

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1306.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.32) | Adresár (UCT-732) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.31 (2013/05))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1306.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2013/05 zo dňa 13.03.2013

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1305.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.31) | Adresár (UCT-731) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.30 (2013/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1305.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2013/02 zo dňa 22.01.2013

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1302.zip)
  • Modul (Základný modul v2.31) | Adresár (ZAK-231) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v2.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.30) | Adresár (UCT-730) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.29 (2013/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1302.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2013/01 zo dňa 11.01.2013

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1301.zip)
  • Modul (Základný modul v2.30) | Adresár (ZAK-230) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v2.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.29) | Adresár (UCT-729) | Poznámky ( požadovaná verzia na disku v7.26 (2012/04))
  • Modul (Mzdy v6.84) | Adresár (MZD-684) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.83)
  • Modul (Majetok v6.62) | Adresár (MAJ-662) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.61)
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1301.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2012

Aktualizácia KEO-DOS 2012/04 zo dňa 10.07.2012

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1204.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.26) | Adresár (UCT-726) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.25 (2012/03))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1204.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

 

Aktualizácia KEO-DOS 2013/08 zo dňa 11.07.2013

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1203.zip)
  • Modul (Účtovníctvo v7.25) | Adresár (UCT-725) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.24 (2012/01))
  • Modul (Dane a poplatky v6.72) | Adresár (DAN-672) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.71 (2012/01))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1203.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO-DOS 2012/02 bola distribuovaná len na CD nosičoch dňa 23.02.2012

 

 

Aktualizácia KEO-DOS 2012/01 zo dňa 13.01.2012

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1201.zip)
  • Modul (Základný modul v7.25) | Adresár (ZAK-725) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v7.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.24) | Adresár (UCT-724) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.31 (2013/05))
  • Modul (Mzdy v6.82) | Adresár (MZD-682) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.31 (2013/05))
  • Modul (Registre v6.54) | Adresár (REG-654) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.31 (2013/05))
  • Modul (Dane a poplatky v6.71 (14.01.2011)) | Adresár (DAN-671) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.31 (2013/05))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1201.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN_1201)
 • Názov a veľkosť súboru (Mzdy122011.pdf) | Mzdy 12/2011 - doplnok k dokumentácii
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1201.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2012

Aktualizácia EBS-DOS 2012/05 zo dňa 21.09.2012

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1205.zip) | Modul (Zásoby (školská jedáleň) v1.90) | Adresár (ZAS-190) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.80 (2011/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1205.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2012/04 zo dňa 10.07.2012

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1204.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.26) | Adresár (UCT-726) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.25 (2012/03))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1204.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2013/07 zo dňa 18.04.2013

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1203.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.25) | Adresár (UCT-725) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.24 (2012/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1203.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS-DOS 2012/02 bola distribuovaná len na CD nosičoch dňa 23.02.2012

 

 

Aktualizácia EBS-DOS 2012/01 zo dňa 13.01.2012

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1201.zip)
  • Modul (Základný modul v2.25) | Adresár (ZAK-225) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v2.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.24) | Adresár (UCT-724) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.23 (2011/05))
  • Modul (Mzdy v6.82) | Adresár (MZD-682) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.81 (2011/04))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1201.pdf) | Mzdy 12/2011 - doplnok k dokumentácii
 • Názov a veľkosť súboru (Mzdy122011.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2011

Aktualizácia KEO 2011/05 zo dňa 07.10.2011

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1105.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.23) | Adresár (UCT-723) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.22 (2011/04))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1105.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO 2011/04 zo dňa 13.09.2011

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1104.zip)
  • Modul (Účtovníctvo v7.22) | Adresár (UCT-722) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.21 (2011/03))
  • Modul (Mzdy v6.81) | Adresár (MZD-681) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.80 (2011/02))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1104.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN_1104
 • Názov a veľkosť súboru (Mzdy082011.pdf ) | Mzdy od 01.08.2011 - doplnok k dokumentácii
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1104.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO 2011/03 zo dňa 06.04.2011

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1103.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.21) | Adresár (UCT-721) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.20 (2011/01))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1103.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO 2011/02 zo dňa 31.01.2011

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1102.zip)
  • Modul (Mzdy v6.71) | Adresár (MZD-671) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.70 (2011/01))
  • Modul (Mzdy v6.80) | Adresár (MZD-680) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.70 (2011/01))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1102.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN_1102)
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1102.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO 2011/01 zo dňa 14.01.2011

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1101.zip)
  • Modul (Základný modul v7.24) | Adresár (ZAK-724) | Poznámky ( požadovaná verzia na disku minimálne v7.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.20) | Adresár (UCT-720) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.19 (2010/07))
  • Modul (Mzdy v6.70) | Adresár (MZD-670) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.69 (2010/05))
  • Modul (Moderná kancelária v6.51) | Adresár (MOD-651) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.50 (2010/01))
  • Modul (Dane a poplatky v6.70 (14.01.2011)) | Adresár (DAN-670) | Poznámky ( požadovaná verzia na disku v6.64 (2010/02))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1101.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2011

Aktualizácia EBS 2011/05 zo dňa 07.10.2011

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1105.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.23) | Adresár (UCT-723) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.22 (2011/04))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1105.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS 2011/04 zo dňa 13.09.2011

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1104.zip)
  • Modul (Účtovníctvo v7.22) | Adresár (UCT-722) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.21 (2011/03)))
  • Modul (Mzdy v6.81) | Adresár (MZD-681) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.80 (2011/02)
 • Názov a veľkosť súboru (Mzdy082011.pdf) |Mzdy od 01.08.2011 - doplnok k dokumentácii
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1104.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS 2011/03 zo dňa 06.04.2011

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1103.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.21) | Adresár (UCT-721) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.20 (2011/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1103.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS 2011/02 zo dňa 31.01.2011

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1102.zip)
  • Modul (Mzdy v6.71) | Adresár (MZD-671) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.70 (2011/01))
  • Modul (Mzdy v6.80) | Adresár (MZD-680) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.70 (2011/01))
  • Modul (Základný modul v2.24) | Adresár (ZAK-224) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v2.20 (2010/01))
  • Modul (Zásoby (jedáleň) v1.80) | Adresár (ZAS-180) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.70 (2010/03))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1102.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia EBS 2011/01 zo dňa 13.01.2011

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1101.zip)
  • Modul (Základný modul v2.24) | Adresár (ZAK-224) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v2.20 (2010/01))
  • Modul (Účtovníctvo v7.20) | Adresár (UCT-720) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.19 (2010/07))
  • Modul (Mzdy v6.70) | Adresár (MZD-670) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.69 (2010/05))
  • Modul (Moderná kancelária v6.51) | Adresár (MOD-651) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.50 (2010/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1101.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2010

Aktualizácia KEO 2010/07 zo dňa 11.10.2010

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1007.zip)
  • Modul (Účtovníctvo v7.19 (11.10.2010)) | Adresár (UCT-719) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.18 (2010/05))
  • Modul (Registre v6.52) | Adresár (REG-652) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.51 (2010/06))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1007.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN_1007) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.18 (2010/05))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1007.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

Aktualizácia KEO 2010/06 zo dňa 10.08.2010

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1006.zip) | Modul (Registre v6.51) | Adresár (REG-651) | (požadovaná verzia na disku v6.50 (2010/04))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1006.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO 2010/05 zo dňa 13.07.2010

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1005.zip)
  • Modul (Základný modul v7.23) | Adresár (ZAK-723) | Poznámky (požadovaná verzia na disku minimálne v7.10 (2009/02))
  • Modul (Účtovníctvo v7.18 (13.07.2010)) | Adresár (UCT-718) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.16 (2010/04) alebo v7.17)
  • Modul (Mzdy v6.69) | Adresár (MZD-669) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.68 (2010/04))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1005.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN_1005)
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1005.pdf) |  Pokyny k inštalácii a popis zmien

KEO - Konsolidovaná závierka zo dňa 03.06.2010

 • Názov a veľkosť súboru (keokzav.zip)
  • Modul (Základný modul v7.23) | Adresár (ZAK-723) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.10 (2009/02))
  • Modul (Účtovníctvo v7.17) | Adresár (UCT-717) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.16 (2010/04))
  • Modul (Konsolidovaná závierka v1.01) | Adresár (KON-101) | Poznámky ( úvodná verzia programu)
 • Názov a veľkosť súboru (keokzlan.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (KEOKZLAN)
 • Názov a veľkosť súboru (keokzav.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

Aktualizácia KEO 2010/04 zo dňa 13.04.2010

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1004.zip)
  • Modul (Základný modul v7.22) | Adresár (ZAK-722) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.10 (2009/02))
  • Modul (Účtovníctvo v7.16) | Adresár (UCT-716) | Poznámky ( požadovaná verzia na disku v7.14 (2010/01))
  • Modul (Mzdy v6.68) | Adresár (MZD-668) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.67 (2010/02))
  • Modul (Registre v6.50) | Adresár (REG-650) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.47 (2009/09))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1004.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN_1004)
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1004.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

Aktualizácia KEO 2010/02 zo dňa 29.01.2010

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1002.zip)
  • Modul (Základný modul v7.21) | Adresár (ZAK-721) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.10 (2009/02))
  • Modul (Mzdy v6.67) | Adresár (MZD-667) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.66 (2010/01))
  • Modul (Dane a poplatky v6.64) | Adresár (DAN-664) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.63 (2010/01))
 • Názov a veľkosť súboru (lan_1002.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (LAN_1002)
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1002.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

Aktualizácia KEO 2010/01 zo dňa 14.01.2010

 • Názov a veľkosť súboru (keo_1001.zip)
  • Modul (Základný modul v7.20 (14.01.2010)) | Adresár (ZAK-720) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.10 (2009/02))
  • Modul (Účtovníctvo v7.14) | Adresár (UCT-714) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.13 (2009/06)
  • Modul (Mzdy v6.66 (14.01.2010)) | Adresár (MZD-666) | Poznámky ( požadovaná verzia na disku v6.65 (2009/10))
  • Modul (Majetok v6.60) | Adresár (MAJ-660) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.50 (2009/02))
  • Modul (Moderná kancelária v6.50) | Adresár (MOD-650) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.40 (2009/03))
  • Modul (Dane a poplatky v6.63) | Adresár (DAN-663) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.62 (2009/08))
 • Názov a veľkosť súboru (keo_1001.pdf) | Pokyny k inštalácii a popis zmien

 

 

 

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2010

Aktualizácia EBS 2010/07 zo dňa 11.10.2010

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1007.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.19 (11.10.2010)) | Adresár (UCT-719) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.18 (2010/05))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1007.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2010/05 zo dňa 13.07.2010

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1005.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.18 (13.07.2010)) | Adresár (UCT-718) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.16 (2010/04) alebo v7.17)
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1005.zip) | Modul (Mzdy v6.69) | Adresár (MZD-669) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.68 (2010/04))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1005.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS - Účtovníctvo v7.17 zo dňa 03.06.2010

 • Názov a veľkosť súboru (ebuct717.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.17) | Adresár (UCT-717) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.16 (2010/04))
 • Názov a veľkosť súboru (ebuct717.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2010/04 zo dňa 13.04.2010

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1004.zip) | Modul (Základný modul v2.22) | Adresár (ZAK-222) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.10 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1004.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.16) | Adresár (UCT-716) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.14 (2010/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1004.zip) | Modul (Mzdy v6.68) | Adresár (MZD-668) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.67 (2010/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1004.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2010/03 zo dňa 22.02.2010

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1003.zip) | Modul (Základný modul v2.21) | Adresár (ZAK-221) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.10 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1003.zip) | Modul (Zásoby v1.70) | Adresár (ZAS-170) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.60 (2010/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1003.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2010/02 zo dňa 29.01.2010

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1002.zip) | Modul (Základný modul v2.21) | Adresár (ZAK-221) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.10 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1002.zip) | Modul (Mzdy v6.67) | Adresár (MZD-667) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.66 (2010/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1002.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2010/01 zo dňa 14.01.2010

 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1001.zip) | Modul (Základný modul v2.20 (14.01.2010)) | Adresár (ZAK-220) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.10 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1001.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.14) | Adresár (UCT-714) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.13 (2009/06))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1001.zip) | Modul (Mzdy v6.66 (14.01.2010)) | Adresár (MZD-666) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.65 (2009/10))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1001.zip) | Modul (Majetok v6.60) | Adresár (MAJ-660) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.50 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1001.zip) | Modul (Moderná kancelária v6.50) | Adresár (MOD-650) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.40 (2009/03))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1001.zip) | Modul (Zásoby v1.50) | Adresár (ZAS-150) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.40 (2009/05))
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1001.zip) | Modul (Zásoby v1.60) | Adresár (ZAS-160) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.50 (2010/01)
 • Názov a veľkosť súboru (ebs_1001.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácie programu KEO-DOS v roku 2009

Aktualizácia KEO 2009/10 zo dňa 26.11.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt910.zip) | Modul (Mzdy v6.65) | Adresár (MZD-665) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.64 (2009/09))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt910.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia KEO 2009/09 zo dňa 07.10.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt909.zip) | Modul (Mzdy v6.64) | Adresár (MZD-664) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.63 (2009/08))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt909.zip) | Modul (Registre v6.47) | Adresár (REG-647) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.46 (2009/07))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt909.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia KEO 2009/08 zo dňa 28.05.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt908) | Modul (Mzdy v6.63 a v6.55) | Adresár (MZD-663) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.62 (2009/06))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt908) | Modul (Dane a poplatky v6.62) | Adresár (DAN-662) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.61 (2009/03))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt908.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia KEO 2009/07 zo dňa 28.04.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt907.zip) | Modul (Registre v6.46) | Adresár (REG-646) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.45 (2009/04))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt907.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia KEO 2009/06 zo dňa 07.04.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt906.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.13) | Adresár (UCT-713) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.12 (2009/04))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt906.zip) | Modul (Mzdy v6.62) | Adresár (MZD-662) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.61 (2009/04))
 • Názov a veľkosť súboru (eolan906.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (EOLAN906
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt906.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia KEO 2009/04 zo dňa 17.02.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt904.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.12) | Adresár (UCT-712) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.11 (2009/04))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt904.zip) | Modul (Mzdy v6.61) | Adresár (MZD-661) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.60 (2009/03))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt904.zip) | Modul (Registre v6.45) | Adresár (REG-645) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.44 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (eolan904.zip) | Modul (Nadstavba pre sieťovú verziu KEO) | Adresár (EOLAN904
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt904.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia KEO 2009/03 zo dňa 27.01.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt903a.zip) | Modul (Základný modul v7.11) | Adresár (ZAK-711) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.00 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt903a.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.11) | Adresár (UCT-711) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.10 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt903a.zip) | Modul (Mzdy v6.60) | Adresár (MZD-660) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.54 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt903a.zip) | Modul (Moderná kancelária v6.40) | Adresár (MOD-640) | Poznámky (požadovaná verzia nie je)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt903b.zip) | Modul (Dane a poplatky v6.61) | Adresár (DAN-661) | Poznámky (požadovaná verzia nie je)
 • Názov a veľkosť súboru (eolan903.zip) | Modul (Nadstavba pre sietovu verziu KEO) | Adresár (LAN)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt903.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia KEO 2009/02 zo dňa 14.01.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902a.zip) | Modul (Základný modul v7.10) | Adresár (ZAK-710) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.00)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902a.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.10) | Adresár (UCT-710) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.06 (2009/01))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902a.zip) | Modul (Mzdy v6.54) | Adresár (MZD-654) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.53 (2009/01))
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902b.zip) | Modul (Majetok v6.42) | Adresár (MAJ-642) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.41)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902b.zip) | Modul (Majetok v6.50) | Adresár (MAJ-650) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.42)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902b.zip) | Modul (Sklad v1.03) | Adresár (SKL-103) | Poznámky (požadovaná verzia na disku nie je)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902b.zip) | Modul (Sklad v1.10) | Adresár (SKL-110) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.03)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902c.zip) | Modul (Registre v6.44) | Adresár (REG-644) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.42)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902d.zip) | Modul (Dane a poplatky v6.60) | Adresár (DAN-660) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.50)
 • Názov a veľkosť súboru (eolan902.zip) | Modul (Nadstavba pre sietovu verziu KEO) | Adresár (LAN
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt902.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia KEO 2009/01 zo dňa 08.01.2009

 • Názov a veľkosť súboru (eoakt901.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.06) | Adresár (UCT-706) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.05)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt901.zip) | Modul (Mzdy v6.53) | Adresár (MZD-653) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.52)
 • Názov a veľkosť súboru (eoakt901.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácie programu EBS (DOS) v roku 2009

Aktualizácia EBS 2009/10 zo dňa 26.11.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt910.zip) | Modul (Mzdy v6.65) | Adresár (MZD-665) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.65 (2009/09))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt910.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2009/09 zo dňa 07.10.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt909.zip) | Modul (Mzdy v6.64) | Adresár (MZD-664) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.63 (2009/08))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt909.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2009/08 zo dňa 28.05.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt908.zip) | Modul (Mzdy v6.63 a v6.55) | Adresár (MZD-663) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.62 (2009/06))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt908)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2009/06 zo dňa 07.04.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt906.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.13) | Adresár (UCT-713) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.12 (2009/04))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt906.zip) | Modul (Mzdy v6.62) | Adresár (MZD-662) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.61 (2009/04))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt906.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2009/05 zo dňa 16.03.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt905.zip) | Modul (Zásoby v1.40) | Adresár (ZAS-140) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.20, v1.20b alebo v1.30)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt905.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2009/04 zo dňa 17.02.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt904.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.12) | Adresár (UCT-712) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.11 (2009/03))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt904.zip) | Modul (Mzdy v6.61) | Adresár (MZD-661) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.60 (2009/03))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt904.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2009/03 zo dňa 27.01.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt903.zip) | Modul (Základný modul v2.11) | Adresár (ZAK-211) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.00)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt903.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.11) | Adresár (UCT-711) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.10 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt903.zip) | Modul (Mzdy v6.60) | Adresár (MZD-660) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.54 (2009/02))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt903.zip) | Modul (Moderná kancelária v6.40) | Adresár (MOD-640) | Poznámky (požadovaná verzia nie je)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt903.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2009/02 zo dňa 14.01.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt902a.zip) | Modul (Základný modul v2.10) | Adresár (ZAK-210) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v2.00)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt902a.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.10) | Adresár (UCT-710) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.06 (2009/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt902a.zip) | Modul (Mzdy v6.54) | Adresár (MZD-654) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.53 (2009/01))
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt902b.zip) | Modul (Majetok v6.42) | Adresár (MAJ-642) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.41)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt902b.zip) | Modul (Majetok v6.50) | Adresár (MAJ-650) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.42)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt902b.zip) | Modul (Sklad v1.03) | Adresár (SKL-103) | Poznámky (požadovaná verzia na disku nie je)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt902b.zip) | Modul (Sklad v1.10) | Adresár (SKL-110) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v1.03)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt902.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien

Aktualizácia EBS 2009/01 zo dňa 08.01.2009

 • Názov a veľkosť súboru (ebakt901.zip) | Modul (Účtovníctvo v7.06) | Adresár (UCT-706) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v7.05)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt901.zip) | Modul (Mzdy v6.53) | Adresár (MZD-653) | Poznámky (požadovaná verzia na disku v6.52)
 • Názov a veľkosť súboru (ebakt901.pdf)  | Pokyny k inštalácii a popis zmien