Príručky a návody

31.08.2022

Základný návod na používanie programu. Popis programových volieb. (9.975.078 bajtov). - STIAHNUŤ

29.05.2013

Prevod údajov z MS DOS (628.157 bajtov). - STIAHNUŤ

29.05.2013

Návod na nastavenie základného adresára databázy a pripojenia. (340.047 bajtov)  - STIAHNUŤ

10.05.2013

Popis inštalácie programu (501.749 bajtov)  - STIAHNUŤ

Najčastejšie otázky

Tlačidlo predloha je neaktívne, neviem upraviť predlohu tlačovej zostavy
Otvorte Parametre - Základné nastavenie a na záložke Parametre začiarknite políčko Ponúknuť úpravu predlohy tlačovej zostavy pri tlači.
Nemôžem otvoriť tlač volebných oznámení pre voľbu prezidenta SR, voľba je neaktívna
V parametroch volieb skontrolujte dátum prvého kola (15.03.2014) a druhého kola (29.03.2014) voľby prezidenta SR. Aby bola ponuka Volebné oznámenia aktívna nesmie byť začiarknutý parameter Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. /oznámenia tlačíte len pred prvým kolom/
Chcem tlačiť volebné oznámenia v poradí podľa súpisného čísla, ako mám postupovať
Volebné oznámenia môžete tlačiť v takom poradí, v akom poradí sú zobrazení oprávnení voliči. Zoznam oprávnených voličov štandardne je zoradený podľa priezviska a mena. Pre zmenu triedenia oprávnených voličov podľa súpisného čísla kliknite myšou na popis hlavičky stĺpca Súp.č. a program zoradí voličov podľa súpisného čísla. Potom už môžete tlačiť oznámenia v poradí podľa súpisného čísla. Podobne, keď chcete tlačiť podľa ulice a orientačného čísla, zmeňte triedenie podľa ulice a orientačného čísla.
Ako vrátim predlohu zostavy do pôvodného stavu
-Po rôznych úpravách predlohy tlačovej zostavy sa môžete dostať do situácie keď rôzne úpravy bude jednoduchšie začať od začiatku. V takomto prípade je potrebné obnoviť pôvodnú predlohu zostavy a prepísať pracovnú verziu v programe. Kliknutím na ovládací prvok pre otvorenie lokálnej ponuky k tlačidlu Predloha (1) a potvrdením voľby Obnoviť z originálu (2) aktualizujete pracovnú verziu predlohy.
Potrebujem posunúť celý text oznámenia vyššie
V prvom rade musíte otvoriť predlohu oznámenia, kliknite teda na tlačidlo Predloha. V editore tlačových zostáv kliknite pravým tlačidlom myši a z lokálnej ponuky potvrďte Nastavenie predlohy.... Na záložke Strana zmeňte v časti Okraje strany Horný podľa potreby. Keď chcete dať celý text vyššie, znížte horný okraj. Naopak, keď potrebujete posunúť nižšie, zvýšte hodnotu pre horný okraj. Podobným spôsobom viete posunúť celý text doprava/doľava keď zmeníte Ľavý okraj. Pri štandardnom nastavení predlohy hodnoty okrajov strany sú v stotinách palca. To znamená, že zmena hodnoty v nastaveniach o desať jednotiek znamená zmenu na papieri o 2.5 mm.
Kde nájdem v programe tlačivá Prihlasovací lístok, Potvrdenie o pobyte...
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt, Odhlasovací lístok z trvalého pobytu, Oznámenie zmeny TP pre REGOB, Potvrdenie o pobyte môžete občanovi prihláseného na tvalý pobyt v obci vytlačiť potvrdením voľby Bežná evidencia - Trvalý pobyt - Tlačiť - Ohlasovacie lístky. Podobne cez voľbu Bežná evidencia - Prechodný pobyt - Tlačiť - Ohlasovacie lístky môžete vytlačiť Prihlasovací lístok na prechodný pobyt, Oznámenie o prihlásení na PP pre REGOB a Potvrdenie o pobyte.
Program neponúkne pre tlač Odhlasovací lístok
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu program ponúkne len pri prisťahovaní z inej obce alebo zo zahraničia. Nesmie byť na karte občana začiarknuté Prvé prihlásenie /sa/ občana. Pri prihlásení občana na trvalý pobyt z dôvodu narodenia alebo nadobudnutia štátneho občianstva SR odhlasovací lístok sa netlačí. Odhlasovací lístok je možné vytlačiť aj z Odkladacej evidencie odhlásených z trvalého pobytu občanom pri vysťahovaní do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!