Základný modul

Aktuálna verzia programu

v1.1.0.7 (04.12.2023)

keo-i1107.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

Základné vlastnosti programu - Modul obsahuje tri aplikácie:

1. ZÁKLADNÁ PONUKA

Aplikácia na zobrazenie a spustenie programových modulov balíka KEO. Zástupca tejto aplikácie bude prístupný cez ikonu KEO na pracovnej ploche Windowsu.

2. LICENCIE

Aplikácia na evidenciu základných parametrov licenčných organizácií a doplnenie licenčného čísla. Zástupca tejto aplikácie bude prístupný v základnej ponuke KEO cez tlačidlo Licencie.

3. TEAM VIEWER

Aplikácia na prístup do vzdialeného počítača pomocou internetu. Zástupca tejto aplikácie bude prístupný v základnej ponuke KEO cez tlačidlo TeamViewer-KEO.

v1.1.0.7

Aktualizačný súbor keo-i1107.zip na stiahnutie

04.12.2023
1. Verzia potrebná na aktualizáciu licenčných čísiel od roku 2024.

v1.1.0.6

08.06.2021
1. Aktualizácia licenčných agend v programe. Do programu pridaná nová agenda Formulár vzájomných vzťahov.

v1.1.0.5

18.05.2020
1. Aktualizácia licenčných agend v programe.

2. Prispôsobenie sťahovania aktulizácií a licencií na novú web stránku.

v1.1.0.4

20.11.2018
1. Verzia potrebná na aktualizáciu licenčných čísiel od roku 2019.

01.12.2017
1. Aktualizácia licenčných agend v programe.

v1.1.0.3

01.12.2017
1. Aktualizácia licenčných agend v programe.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!