Príručky a návody

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

23.11.2021

Licenčné podmienky KEO - keo_licencne_podmienky.pdf

11.01.2012

Príručka k programu - keo_prirucka.pdf

11.01.2012

Inštalácia programu - keo_instalacia.pdf