Evidencia hrobov

Aktuálna verzia programu

v1.2.0.5 (18.04.2023)

setup.zip

 

Ako evidovať cintoríny?

Register hrobov

Register hrobov patrí k základným evidenčným nástrojom každej obce. Pre prehľadnosť a jednoduchú evidenciu sme vyvinuli program Registrácia hrobov, ktorý je základnou súčasťou ekonomického balíka KEO. Každá obec má podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, má povinnosť zriadiť a prevádzkovať pohrebisko a taktiež viesť evidenciu hrobov a zomrelých. Program Register hrobov vám umožní si túto zákonnú povinnosť splniť a navyše prináša sprehľadnenie všetkých informácií, ktoré sa pri registrácii hrobov a zomrelých evidujú.

Program Register hrobov je určený pre každú obec

Výber hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, prípadne je hrobové miesto pridelené. Tomuto úkonu predchádza uzavretie zmluvy o prenájme hrobového miesta. Na mape cintorína môže občan identifikovať príslušné miesto a následne podpíše nájomnú zmluvu.

V programe je automatická mapa. To znamená že vytvorí sa grafická mapa podľa poradia hrobových miest. Neumožňuje vrátiť sa ku skutočnému stavu cintorína, slúži len na prehľad -prezeranie cintorína.

Program umožňuje evidovať hrobové miesta s údajmi o zomrelých a nájomcoch. Taktiež eviduje a vypočítava poplatky za pridelené miesto, vytvára nájomné zmluvy a umožňuje pracovať s korešpondenciou. Program umožňuje množstvo ďalších úkonov, ktoré súvisia s celým procesom registrácie hrobov.

Výhodou programu Register hrobov je systematickosť. Všetky položky sú logicky usporiadané bez zbytočného preklikávania. všetky dôležité úkony máte dostupné na jeden klik. Taktiež je v programe plne zabezpečená plynulosť práce. Každý krok má svoju následnosť a tak predchádzate riziku, že by ste na akýkoľvek úkon zabudli. Program je prehľadný a upraviteľný. V programe si môžete prezerať prehľady a poskytovať informácie, pričom, ak potrebujete čokoľvek upraviť, je to možné jednoducho bez zbytočného zdržiavania sa. Spoľahnúť sa môžete aj na pravidelné aktualizácie, ktoré vám vašu prácu uľahčia.

1.2.0.5
(18.04.2023)

Aktualizačný súbor Evidencia-hrobov-1.2.0.5.zip na stiahnutie (18.04.2023).

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!