Príručky a návody

Inštalácia

Ako Inštalovať program Evidenica hrobov?  - STIAHNUŤ

Prevod

Postup na prevod údajov. - STIAHNUŤ

Príručka

Práca s programom Evidencia hrobov. - STIAHNUŤ

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky k programu Evidencia hrobov.  - STIAHNUŤ

Aktualizácia 1100

dňa: 31.03.2016.  - STIAHNUŤ

Aktualizácia 1201

dňa: 19.04.2018.  - STIAHNUŤ

Aktualizácia 1202

dňa: 29.09.2020.  - STIAHNUŤ

Aktualizácia 1204

dňa: 01.06.2021.  - STIAHNUŤ

Aktualizácia 1205

dňa: 18.04.2023.  - STIAHNUŤ

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!