Konsolidovaná účtovná závierka

Aktuálna verzia programu

v4.0.0.0 (27.04.2021)

kuz_v4000.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Umožňuje vytvárať konsolidované výkazy pre účtovnú jednotku verejnej správy vrátane poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierke. Program umožňuje tlač výkazov a poznámok a export pre informačný systém RIS SAM.

KÚZ 2020 4.0.0.0
(27.04.2021)

Aktualizačný súbor kuz_v4000.zip na stiahnutie (3,7 MB).

Úpravy programu
• Aktualizované formuláre a nápoveda pre rok 2020.

KÚZ 2018 3.0.0.1
(12.06.2018)

Aktualizačný súbor kuz_v3001.zip na stiahnutie (3,6 MB).

Úpravy programu
• Oprava súčtovania riadku R180 v konsolidovanej súvahe.

KÚZ 2018 3.0.0.0
(24.04.2018)

Aktualizačný súbor kuz_v3000.zip na stiahnutie (3,6 MB).

Úpravy programu
• KÚZ pre rok 2018, export CSV pre RIS SAM.

KÚZ 2016 2.0.0.0
(26.02.2016)

Aktualizačný súbor kuz_v2000.zip na stiahnutie (3,6 MB).

Úpravy programu
• Poznámky k KÚZ pre rok 2015 (tlač poznámok a export pre RIS SAM).
• Nové editačné formuláre.

KÚZ 2015 1.0.0.1
(10.06.2015)

Aktualizačný súbor kuz_v1001.zip na stiahnutie (3,2 MB).

Aktualizáciu je možné inštalovať na verziu programu v1.0.0.0.

Úpravy programu
• Oprava prepočtu riadkov pri DblClick v tabuľke č.2 poznámok.
• Oprava prepočtu riadku 120 v konsolidovanom výkaze Súvahy.

KÚZ 2015 1.0.0.0
(28.05.2015)

Aktualizačný súbor kuz_v1000.zip na stiahnutie (3,2 MB).

 

Program obsahuje
• Konsolidovanú súvahu a výkaz ziskov a strát pre účtovnú jednotku verejnej správy (tlač výkazov a export pre RIS SAM).
• Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky (tlač poznámok a export pre RIS SAM).

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!