Register pozemkov

Aktuálna verzia programu

v1.1.0.0 (20.04.2017)

registerpozemkov-setup.zip

 

Ako evidovať pozemky?

Register pozemkov

Program Register pozemkov zabezpečuje prehľad a systematickú evidenciu pozemkov každej obce. Obsahuje priame prepojenie k údajom z katastra. Získate tak na dosah databázu údajov o katastri, parcelách, užívateľoch a vlastníkoch pozemkov. Po inštalácií, stačí len načítať údaje a celá databáza sa vám vytvorí automaticky. Okrem kompletných údajov o pozemkoch, si môžete otvoriť aj mapu katastra, kde si môžete vyhľadávať informácie aj vizuálne. Program je základnou súčasťou komplexného modulu Register, čo oceníte najmä v grafickom návrhu obrazovky a v jednotlivých ovládacích prvkoch programu.

Získajte prehľad s registrom pozemkov

V registri pozemkov máte možnosť si jednotlivé údaje prezerať, robiť rýchle výbery ako aj tlač katastrálneho územia. Získate skutočný prehľad o pozemkoch vo vašej obci a všetky údaje vám poslúžia na potrebné administratívne úkony, ktoré na seba v ekonomickom balíku KEO nadväzujú. V databáze nájdete jednotlivé katastrálne územia zoradené, podľa číselného kódového označenia, ku ktorému prislúchajú jednotlivé názvy katastrálnych území danej obce. Okrem základných informácií o výmere, tak získate informácie o vlastníkoch a užívateľoch pôdy, ako aj parcelách.

Urýchlite si vyhľadávanie na jeden klik

Najväčšou výhodou databázy je, že jej obsah môžete triediť a zoraďovať, podľa rôznych kritérií, ktoré pri svojej práci práve potrebujete. Po všetkých aktualizáciách zoznamov si môžete údaje filtrovať podľa užívateľa, či vlastníka, kde okrem samotných parciel máte uvedené aj právne údaje všetkých vlastníkov danej parcely. Ak by ste uvítali filtrovanie údajov, podľa parcely, v našom registri pozemkov to nie je problém. Dokonca máte možnosť rozšíriť filtrovanie aj na zastavané a nezastavané plochy. Taktiež máte možnosť údaje triediť, podľa toho, či ide o bytové alebo nebytové priestory a množstvo ďalších prílohových údajov.

1.1.0.0.
(20.04.2017)

Aktualizačný súbor registerpozemkov-1.1.0.0-setup.zip na stiahnutie (20.04.2017).

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!