Príručky a návody

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI PROGRAMU

 • Kompletná evidencia stravníkov školskej jedálne
 • Evidencia stravníkov podľa tried a vekových skupín
 • Evidencia objednanej stravy
 • Evidencia príspevkov u stravníkoch (hmotná núdza, dotácia na stravu, sociálny fond)
 • Evidencia režijných nákladov u stravníkoch
 • Evidencia plánovaných stravných dní
 • Evidencia odhlásení zo stravovania
 • Evidencia skutočných stravných dní
 • Výpočet poplatku a evidencia platieb
 • Tlač poplatkov na poštové poukazy
 • Tlač výkazu stravovaných osôb
 • Tlač vyúčtovania príspevkov

30.08.2023

Príručka k programu (20 str) - STIAHNUŤ


Príručka k inštalácii programu (2 str) - STIAHNUŤ


Príručka k prevodu údajov z programu Dos do Win (3 str) - STIAHNUŤ