Príručky a návody

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

13.01.2010

Zmeny v programe do v1.60 zasoby_v160.pdf

09.07.2008

Príruèka k programu (v1.20) - zasoby_v120.pdf