Jedáleň - Stravníci - staršie verzie

Aktuálna verzia programu

v2.62 (15.09.2021)

zas-a262.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

v2.50

Aktualizačný súbor zas-a250.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v2.40.

30.01.2019
Reinštalácia údajov v2.40 => v2.50 pri štarte programu.
1. Program prispôsobený na Dotáciu stravy platnú od 01.01.2019.
2. Úplne zmenený číselník stravy. Tabuľka rozdelená na dve vo¾by: Deti a Dospelí. Doplňujú sa tu hodnoty finančných limitov a hodnoty dotácie. Cena pre stravníka sa automaticky vypočítava (finančný limit-dotácia). Do tabuľky je možné okrem hmotnej núdze a dotácie na stravu ("bezplatná strava") pre deti doplniť aj sociálny fond pre dospelých.

3. Cez voľbu /Aktualizácia /Stravované osoby /Hmotná núdza a iná dotácia možnosť uvedenia príslušnej dotácii pri stravníkoch:
Deti : I-Dotácia stravy, H-Hmotná núdza

Dospelí : I-Sociálny fond
Práve v tejto tabuľke je možné nastaviť predpokladanú dotáciu na ďalší mesiac (údaj PD).

4. V programe doplnené nové zostavy na sledovanie čerpania dotácii (hmotná núdza, dotácia na stravu, sociálny fond).

5. Zrušené zostavy podľa kategórie stravníkov.

6. Zrušené zostavy Zoznamu stravovaných osôb.

7. Upravené zostavy Výkazu stravovaných osôb.

 

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!