Majetok - Príručky a návody

14.12.2017

Krátka príručka k prehodnoteniu účtovných odpisov (2 str). - STIAHNUŤ

13.03.2012

Aktualizovaná príručka k programu (31 str). - STIAHNUŤ

27.02.2012

Príručka k inštalácii programu (2 str). - STIAHNUŤ


Príručka k prevodu údajov z programu Majetok(dos) v6.61 (2 str). - STIAHNUŤ