Jedáleň - Sklad - Staršie verzie

Aktuálna verzia programu

v1.2.0.1 (30.08.2023)

jsk-a1201.zip

 

Informácie o starších aktualizáciách programového modulu sú zoradené podľa čísla verzie programu a dátumu aktualizácie. Najnovšia verzia s poslednými úpravami je k dispozícii na stránke Aktuálna verzia. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

v1.0.0.2

Aktualizačný súbor jsk-a1002.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.0.0.0.

23.07.2018

1. Úprava tabuľky odporúčaných výživových dávok.

2. Pri jedálnych lístkoch úprava tabuľky plnenia výživových hodnôt. Nezobrazia sa vekové skupiny, kde OVD nie je doplnené (napr. D). To isté platí aj na zostavy plnenia výživových hodnôt.

3. Oprava na formulári normovacích hárkov. Za istých okolností sa pri oprave celkového množstva potravín (v hornej tabuľke skladových kariet) sa táto hodnota nerozpísala do tabuľky potravín (v dolnej tabuľke).

v1.0.0.1

12.07.2018

1. Do programu doplnená nová zostava Normovacie hárky – Počet podaných jedál.

2. Do závierky doplnené ďalšie kontroly na existenciu vytvorených normovacích hárkov, alebo výdajok.

3. Mierna oprava načítania výdajky.

4. Na niektorých zostavách, kde doteraz filter obsahoval len výber podľa dní, tento filter rozšírený o výber podľa mesiacov (opis normovacie hárky, opis stravné listy).

v1.0.0.0

Dostupné len na CD (posielané 22.06.2018)

22.06.2018

1. Program rozšírený o číselník odporúčaných výživových dávok. Na základe tohto číselníka sa vypočítavajú tabuľky plnenia výživových hodnôt.

2. Číselník receptúr rozšírený o tabuľku potravín. Pomocou tejto tabuľky sa určuje dávka potravín do normovacieho hárku.

3. V číselníku normovacích skupín v rámci vekových skupín možnosť vytvorenia až 9 podskupín.

4. Nový číselník kategórie potravín. Na základe týchto kategórií je možné koncom roka zosumarizovať nákup potravín.

5. V tabuľke skladových kariet možnosť evidovať na jednej karte viac jednotkových cien.

6. Pri jedálnych lístkoch a výbere receptúr doplnená možnosť výberu polovičnej dávky jedla.

7. Pri vytváraní normovacích hárkov program automaticky vypočítava množstvo potravín pri jednotlivých receptúrach.

Prevod údajov z programu EBS-DOS zabezpečený programom Import údajov!

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!