Jedáleň - Sklad - O programe

Základné vlastnosti programu

 • V programe vopred naplnený aktuálny číselník receptúr. Podľa tohto číselníka sa vytvára jedálny lístok, určujú sa potraviny ku vybranej receptúre, ich hmotnosť a sleduje sa vyhodnotenie plnenia výživových faktorov.
 • Evidencia normovacích skupín a sadzieb. V rámci vekových skupín (A..D) možnosť doplnenia až 9 podskupín (A1..D9). Ku týmto podskupinám sa priraďujú podávané stravy a ich ceny. Práve podľa týchto cien sa vypočítavajú denné normované náklady.
 • Evidencia skladových kariet. Možnosť na jednej karte evidovať viac jednotkových cien.
 • Evidencia príjemok. Na základe dodacích listov sa vytvárajú príjemky.
 • Evidencia jedálnych lístkov. Výber jedál z aktuálneho číselníka receptúr. Pri výbere receptúry možnosť výberu polovičnej dávky. Na základe vytvorených jedálnych lístkov sa vytvára normovací hárok, následne stravný list a výdajka.
 • Pri evidencii jedálnych lístkov sa zároveň sleduje aj plnenie výživových hodnôt. Vyhodnotenie je percentuálne, podľa vopred naplneného číselníka odporúčaných výživových dávok.
 • Evidencia normovacích hárkov. Na základe doplnených počtov stravníkov automatický výpočet množstva potravín podľa vekových skupín.
 • Evidencia výdajok a stravných listov. Podľa doplneného množstva potravín v normovacích hárkoch program ponúkne kompletnú výdajku, pričom zo skladu sa snaží vydať tovar, ktorý je najdlhšie na sklade.
 • Pri evidencii výdajok sa zároveň sleduje aj rozdiel medzi normovanými a skutočnými nákladmi.
 • Sledovanie hodnoty celkového nákupu potravín podľa kategórií, do ktorých sú skladové karty zaradené (pre verejné obstarávanie).
 • Program ponúka rôzne zostavy na tlač. Koncom mesiaca je možné tlačiť obratovú súpisku zásob a mesačné hlásenie. - Mesiac sa uzatvára mesačnou závierkou. Koncom roka sa prevádza ročná závierka. Po ukončení závierky sa otvára nové spracované obdobie.
 • V programe možnosť zálohovania a obnovy údajov.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!